Predčasná penzia či podpora. Čo je lepšie?

Ak ste prišli o prácu nie viac než dva roky pred dôchodkovým vekom, stojíte pred týmto neľahkým rozhodnutím. Prinášame porovnanie oboch dávok. Ktorá je pre vás lepšia?

07.07.2021 06:00
muž, dedko, penzista, rozmýšľanie, snívanie,...
Rozdiel v sumách môže byť v konečnom dôsledku dosť veľký, preto toto rozhodnutie nezanedbajte.
debata (5)

Kedy môžete ísť do predčasného dôchodku

Nárok na predčasný dôchodok má človek, ktorý:

  • odpracoval minimálne 15 rokov,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je do konca júna 257,80 eura, od 1. júla sa táto suma zvýši na 261,70 eura, keďže sa zvyšuje životné minimum, od ktorého sa výška predčasnej penzie odvíja. Ak teda človek, ktorý bude chcieť požiadať o predčasný dôchodok, dosiahne nižšiu sumu, Sociálna poisťovňa mu žiadosť zamietne práve z dôvodu nedosiahnutia tejto sumy.

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku

Postupuje sa pritom podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných rokov)
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 14,2107 eura)

2. Takto vypočítaná suma sa zníži
Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

muž, práca, pole, oddych, senior, pracujúci penzisti Čítajte viac Predčasný dôchodok: Pri žiadosti nesmiete byť zamestnaný

Kto môže požiadať o dávku v nezamestnanosti

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, že poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. V prípade, že pracoval len na dobu určitú, postačí, ak 730 dní poistenia získal za posledné štyri roky.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.

Od 1. júla 2020 už môžu poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nie je potrebný.

Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti za kalendárne dni. Jej výška je 50 percent z denného vymeriavacieho základu.

Uchádzač o zamestnanie tak za mesiac dostane dávku vypočítanú podľa vzorca:

50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Od 1. júla 2020 do konca júna 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 1 113,00 eura, v mesiaci, ktorý má 30 dní – 1 077,10 eura.

Od 1. júla 2021 do konca júna 2022 bude maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 1 154,80 eura, v mesiaci, ktorý má 30 dní – 1 117,50 eura.

Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2021. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

výpoveď, práca, nezamestnanosť, nezamestnaný Čítajte viac Pre priznanie dávky v nezamestnanosti poistenie nemusí byť nepretržité

Plusy a mínusy: Predčasný dôchodok alebo dávka v nezamestnanosti

Predčasný dôchodok

Plusy:
Predčasný penzista nemusí chodiť na úrad práce
Môže si privyrobiť na dohodu 2 400 eur ročne

Mínusy:
Pre skorší odchod do penzie sa jeho dôchodok zníži
Ak sa zamestná na zmluvu, prestane dostávať predčasný dôchodok

Dávka v nezamestnanosti

Plusy:
Poberanie dávky v nezamestnanosti oddiali odchod do penzie, budúci dôchodok tak bude vyšší
Po troch mesiacoch si možno dať doplatiť dávku za zvyšné tri mesiace a ísť do práce

Mínusy:
Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy
Kto bude najprv poberať dávku v nezamestnanosti a potom požiada o dôchodok, nedostane od zamestnávateľa odchodné

výpoveď, vyhadzov, práca, nezamestnanosť Čítajte aj Odstupné či odchodné: Dostane ho každý?

Porovnanie: Akú sumu dostanete na predčasnej penzii alebo na podpore?

Pani Júlia dosiahne dôchodkový vek 1. marca 2022. Zamestnávateľ ju prepustí k 30. júnu 2021. Jej priemerný osobný mzdový bod bude 1,0268 a odpracovaných bude mať 40,3068 roka. Mesačný vymeriavací základ, z ktorého by sa jej počítala podpora v nezamestnanosti, je 920 eur. Oplatí sa jej požiadať od 1. júla o predčasný dôchodok alebo sa má zaevidovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Ak hneď požiada o predčasný dôchodok
Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv vypočítame riadny starobný dôchodok, ktorý sa následne zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa vzorca:

Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota
1,0268 × 40,3­068 × 14,2107 = 588,20 eura

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, že by už dovŕšila dôchodkový vek. Keďže ten ešte nedosiahla, zníži sa jej za každých začatých 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 4 percentá. Po znížení dostane sumu 564,70 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 2,6 %, teda o 14,70 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 579,40 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti
Ak sa pani Júlia rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 920 eur, denný vymeriavací základ je 30,2466 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 453,70 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 468,90 eura. Dávku môže poberať do konca roka 2021.

Od 1. januára 2022 môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže obdobie nezamestnanosti sa nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, bude sa pri výpočte jej predčasného dôchodku brať do úvahy rovnaký priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia, ako keby oň žiadala už v súčasnosti. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v súčasnosti. Namiesto 4 percent sa jej totiž bude krátiť len o 1 percento. Čiže z celej sumy penzie – 588,20 sa jej odpočíta už len 1 percento, teda jej penzia bude 582,40. K tejto sume sa ešte pripočíta budúcoročná valorizácia, ktorá by podľa odhadov mala byť o 1,0 percento – 5,90. Jej penzia tak bude 588,20 eura.

Príklad je len ilustračný.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #príklad #porovnanie #podpora v nezamestnanosti