Práca popri predčasnom dôchodku či podpore?

Áno, aj za týchto okolností zákon prácu povoľuje - avšak obmedzene. Aké pravidlá tu platia?

, 05.07.2021 08:00
muž, senior, dedko, rozmýšľanie, práca Foto:
Pri predčasnej penzii zárobok nesmie presiahnuť 2400 eur ročne. Pri podpore v nezamestnanosti nesmie prekročiť sumu životného minima - po novom 218 eur.
debata

Práca na dohodu je možná, zárobok obmedzený

Predčasný penzista môže súčasne poberať predčasný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za rok a nie mesačný príjem.

Ak úhrn príjmu z dohody presiahne 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom roku má poberateľ predčasného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

žena, lavička, park, rozmýšľanie Čítajte aj Je výhodnejšia predčasná penzia či podpora v nezamestnanosti?

Príklad 1
Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. apríla dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. septembra a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 1 200 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad 2
Predčasný penzista uzatvorí od 1. februára dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v novembri sumu 2 400 eur.

Od 10. decembra mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2022.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3 Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 23. augusta dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. dňa v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. augusta.

urad prace, Vazovova Čítajte viac Nezamestnanosť stále rastie. Ktoré profesie a kraje najviac zasiahla pandémia?

Ste nezamestnaný? Môžete si privyrobiť

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie za mesiac presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda 214,83 eura do konca júna a 218,06 eura od 1. júla. Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch.

Aké povinnosti máte, ak pracujete na dohodu

  • musíte predložiť úradu práce kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila,
  • do ôsmich kalendárnych dní musíte preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

Ak uchádzač o zamestnanie maximálnu výšku odmeny prekročí, úrad práce začne voči nemu správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora v nezamestnanosti #predčasná penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy