Dôchodca a exekučné zrážky

Mnohí penzisti sú presvedčení o tom, že po odchode do dôchodku sa zbavia dlhov. Nie je to ale pravda, pretože penzia je príjem a podlieha exekúcii.

12.08.2021 10:00
žena, rozmýšľanie Foto:
Hoci vás odchod do penzie od exekúcie neoslobodí, platí pravidlo, že z dôchodku sa môže zraziť najviac toľko, aby dôchodcovi ostala suma životného minima (218,06 eura).
debata

Dôchodok je totiž podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné čiastky. Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Na základe nových súm životného minima totiž prepočítala dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, ich exekučné zrážky. Životné minimum vzrástlo od 1. júla zo sumy 214,83 eura na 218,06 eura. V augustových výplatných termínoch sa tak táto zmena dotkne viac ako 30-tisíc poberateľov dôchodkových dávok.

Zvýšenie životného minima znamená, že exekvovaným dôchodcom sa zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o skupinu približne 30 500 dôchodcov – z nich bude mať 30-tisíc exekučnú zrážku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa výkon exekučnej zrážky zastaví.

SR SP Sociálna poisťovňa Káčer TK BAX Čítajte viac Sociálna poisťovňa zníži alebo zastaví exekučné zrážky viac ako 30-tisíc dôchodcom

Pri zvýšení životného minima sa totiž zvyšuje minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok z dôchodku zostať. Sociálna poisťovňa preto tým dôchodcom, ktorých dôchodok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu dôchodku a znižuje sumu exekučnej zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy je dôchodok nižší ako minimum, ktoré mu musí zostať.

O týchto zmenách Sociálna poisťovňa aj tento rok informuje každého dotknutého dôchodcu písomnou informáciou. Poberatelia dôchodkov ju dostanú v priebehu augusta 2021 a okrem iného bude obsahovať aj dátum, od ktorého im bude dôchodok prvýkrát vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou informácie bude aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vopred, exekučné zrážky v novej sume je možné vykonať prvýkrát v auguste 2021. V tomto mesiaci dostanú dôchodcovia vyplatenú aj sumu dôchodku, ktorá im bola navyše zrazená v júli 2021.

Príklad

Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,50 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (218,06) sa na tretiny rozdelí suma 202,44 eura. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 67,48 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 353,02 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 134,96 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 285,54 eura mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % čiastky životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, t. j. 218,06 eura mesačne.

Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 109,03 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú, výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 327,09 eura (218,06 + 109,03). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 23,49 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 7,83 eura mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 15,66 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte aj Priemerná starobná penzia oproti vlaňajšku stúpla. O koľko si prilepšili dôchodcovia?
debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov