Dôchodkový systém: Invalidný, predčasný a pozostalostné dôchodky

Môže predčasný starobný dôchodca pracovať na dohodu a zároveň poberať dôchodok? Akým problémom čelia dôchodcovia, ktorým umrel partner?

, 19.08.2021 09:00
senior, radosť, pracujúci penzisti, dielňa,... Foto:
Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?
debata (1)

Som poberateľom invalidného dôchodku. Dňa 7. júla dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí jeho sumu a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne.

Ak budem pracovať na dohodu a môj mesačný príjem nepresiahne 200 eur, bude mi Sociálna poisťovňa zvyšovať starobný dôchodok za obdobie, keď som pracoval na takúto dohodu?

Nie. Ak váš mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 200 eur, zamestnávateľ za vás nebude odvádzať poistné. Keďže teda nebudete povinne dôchodkovo poistený, starobný dôchodok nebude možné zvýšiť za toto obdobie získané počas poberania starobného dôchodku.

Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok?

Môžete. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za kalendárny rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu obnoví a zúčtuje. Ak by ste ale popri poberaní predčasnej penzie pracovali na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne.

muž, senior, dedko, rozmýšľanie, práca Čítajte viac Práca popri predčasnom dôchodku či podpore?

Narodil som sa 24. 11. 1959. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku (dôchodkový vek mužov narodených v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov). Tento vek dovŕšite 24. septembra 2022. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, teda už oň môžete požiadať. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok životného minima, ktorý je do 30. 6. 2022 stanovené na 261,70 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu budete pracovať. Všetky podmienky nároku na predčasný dôchodok nájdete aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

O koľko sa mi zníži dôchodok, ak sa rozhodnem odísť do predčasnej penzie?

Predčasný dôchodok sa v porovnaní so starobným kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 12,5 %. Ak oň požiadate napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

žena, rozmýšľanie, papier Čítajte viac Otázky a odpovede o pozostalostných penziách

Manželka zomrela 14. júna. Dôchodok poberala 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jej dôchodku?

Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Dôchodok bol naposledy vašej manželke vyplatený 22. mája a patril jej do 21. júna. Znamená to, že po zosnulej manželke už nezostala žiadna nevyplatená čiastka dôchodku.

Som vdova a dostávam vdovský dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku som požiadala o starobný dôchodok. Ten mi bol priznaný, ale zároveň mi bol znížený vdovský dôchodok. Prečo?

Keď dôchodcovi vznikne nárok súčasne na výplatu starobného dôchodku a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Keďže váš starobný dôchodok bol vyšší ako vdovský, starobný dôchodok vám patrí v plnej sume a nižší vdovský dôchodok patrí v sume jednej polovice.

Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi bol priznaný vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok znížili na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60 %), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura. Váš dôchodok je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej sume – 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jednej polovice, čo je 158,60 eura.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum má iba poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nezvyšujú.

smútok, skľúčenosť, budúcnosť Čítajte viac Pozostalostná penzia: Dostanete 60 % alebo polovicu?

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #otázky a odpovede #dôchodkový systém #pozostalostné dôchodky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy