Minimálny dôchodok: Prísnejšie podmienky, rovnaká suma

Novela zákona o sociálnom poistení zmrazila zvyšovanie súm penzijného minima. A to zrejme až na dvanásť rokov. Ďalšia novela ale od mája zrušila krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku.

23.08.2021 06:00
seniori, penzisti, manželia, čítanie Foto:
Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti.
debata (7)

Do konca minulého roka sa sumy penzijného minima odvíjali od priemernej mzdy a od odpracovaných rokov. Podmienky sú ale od januára opäť prísnejšie. Minimálne dôchodky sú viazané opäť na sumy životného minima a kvalifikované roky dôchodkového poistenia čo znamená, že penzistovi sa započíta iba ten rok, keď zarobil aspoň 24,10 percenta z priemernej mzdy. Tento rok je to hrubý mesačný zárobok najmenej 273 eur, keďže priemerná mzda vlani bola 1 133 eur.

„Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že suma minimálneho dôchodku je aj v roku 2021 rovnaká ako suma minimálneho dôchodku v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bol nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, dostáva z dôvodu zakonzervovania minimálneho dôchodku penzijné minimum naďalej v nezmennej sume,“ konštatovala Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Na určenie sumy minimálneho dôchodku sa navyše opäť hodnotia len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované.

Zmrazením minimálnych dôchodkov sa tak opäť zaviedla spravodlivosť a upravili sa podmienky ich poskytovania. Podľa Michaely Slivkovej Kirňakovej, hovorkyne rezortu práce, to znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia je aj tento rok 334 eur a 30 centov mesačne.

dôchodkyňa, penzistka, úsmev, ruky, prosba Čítajte viac Valorizácia minimálneho dôchodku: Sumy a príklady

„Keďže vlani sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu jeho sumy pristúpilo až potom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura. Predpokladáme, že opätovné zvyšovanie minimálneho dôchodku nastane okolo roku 2032, teda základná suma minimálneho dôchodku bude nižšia ako 136 % životného minima,“ dodala hovorkyňa rezortu práce.

Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti. Novinkou od mája je, že sa pri priznávaní penzijného minima ruší krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku.

Dôvodom zrušenia krátenia minimálnych dôchodkov starobných dôchodcov je podľa ministerstva práce postavenie sporiteľa starobných dôchodcov v systéme starobného dôchodkového sporenia, ako aj zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poberateľmi starobného a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z prvého piliera pri posudzovaní celkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku. Po novom sa do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku zahŕňa aj starobný a predčasný dôchodok z druhého piliera.

ruky, euro, mince, chudoba Čítajte aj Nemáte nárok na penzijné minimum? Žiadajte o dávky v núdzi

Otázky a odpovede, ktoré vás zaujímajú

Chystám sa požiadať o starobný dôchodok, ale zarábal som málo. Mám požiadať o minimálny dôchodok?
Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?
Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Valorizuje sa aj minimálny dôchodok?
Nie. Aj naďalej sa od 1. januára bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Suma minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Suma minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku v sume 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?
Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #minimálny dôchodok #minimálna penzia