Percento k penzii či jednorazová suma? Aké bude odškodnenie od štátu

Na príkladoch vám ukážeme, či majú dané poistenky nárok na kompenzáciu a ak áno, v akej forme.

, 30.08.2021 06:00
žena, ukazovanie, otázka, otáznik Foto:
Ilustračné foto.
1

Poistenka sa narodila v roku 1959 a vychovala dve deti. Od januára 2020 jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Poistenka sa narodila v roku 1959 a vychovala dve deti. Od novembra 2020 jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a päť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a 10 mesiacov.

Akú kompenzáciu jej zákon priznáva? Zvýši jej Sociálna poisťovňa už priznanú penziu?

Kompenzácia bude mať formu percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku. Predčasný dôchodok sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku (rozdiel dôchodkového veku 62 rokov a päť mesiacov a dôchodkového veku 61 rokov a desať mesiacov). Suma zvýšenia sa vypočíta ako 4 % sumy dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá sa určila ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (suma dôchodku pred znížením je uvedená v rozhodnutí o priznaní dôchodku). Od 1. januára 2021 sa bude dôchodok vyplácať vo zvýšenej sume. Kompenzáciu za rok 2020 zákon neumožňuje priznať. Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení sumy dôchodku z úradnej povinnosti, to znamená, že o zvýšenie nie je potrebné požiadať. Zákonná lehota na rozhodnutie je do 31. decembra 2022. Poistenke bude zaslané písomné rozhodnutie, v ktorom bude uvedený aj spôsob výpočtu zvýšenia sumy dôchodku.

Poistenka sa narodila v roku 1958 a vychovala dve deti. Od januára 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Poistenka sa narodila 26. septembra 1958 a vychovala dve deti. Od 26. mája 2019 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Poistenka sa narodila 13. novembra 1958 a vychovala dve deti. Od 1. februára 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a jeden mesiac.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a osem mesiacov.

Akú kompenzáciu jej zákon priznáva?

Tak ako v predchádzajúcej otázke, kompenzácia bude mať formu percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku, pričom percentuálne zvýšenie sumy dôchodku od 1. januára 2021 v konkrétnom príklade bude 3 %.

prasiatko, okuliare, kalkulačka Čítajte viac Príklady: Narodili ste sa v rokoch 1957-1965? Aká bude vaša kompenzácia k penzii

Poistenka sa narodila 23. marca 1958 a vychovala dve deti. V roku 2018 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2019 je 62 rokov a 139 dní.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a jeden mesiac.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a osem mesiacov.

Keďže jej dôchodkový vek sa menil dvakrát, ako a odkedy bude jej dôchodok prepočítaný? Vznikne jej nárok na kompenzáciu? Aká bude jej suma?

Suma predčasného starobného dôchodku sa zvýši dvakrát: Sociálna poisťovňa do 31. decembra 2020 rozhodne o sume predčasného dôchodku od 1. januára 2020 so zohľadnením dôchodkového veku 62 rokov a jeden mesiac a spätne doplatí zvýšenú sumu dôchodku – podľa zákona účinného od 1. januára 2020. Kompenzáciu prizná vo forme percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku od 1. januára 2021. Percentuálne zvýšenie sumy dôchodku v konkrétnych príkladoch bude 3 %. Sociálna poisťovňa je povinná o tomto zvýšení rozhodnúť z úradnej povinnosti do 31. decembra 2022, ale snahou je rozhodnúť v skoršom termíne.

Poistenka sa narodila 21. marca 1958 a vychovala tri deti. Od dovŕšenia dôchodkového veku jej bol priznaný starobný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 60 rokov a deväť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 60 rokov a deväť mesiacov.

Aká kompenzácia a v akej výške jej patrí?

Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 dôchodkový vek poistenky, ktorá sa narodila v roku 1958 a vychovala tri deti, sa nemení. Keďže priznanie starobného dôchodku od nižšieho veku neumožňuje ani právna úprava účinná po 31. decembri 2020, nie je dôvod na priznanie kompenzácie.

muž, senior, dôchodca, dôchodok, nuda, smútok, rozmýšľanie Čítajte viac Sociálna poisťovňa priznala kompenzácie viac než 45-tisíc diskriminovaným dôchodcom

Poistenka sa narodila 5. novembra 1958 a vychovala dve deti. 5. decembra 2020 jej vznikol nárok na starobný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a jeden mesiac.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a osem mesiacov.

Poistenka sa narodila 3. apríla 1958 a vychovala jedno dieťa. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 mala ísť do dôchodku 3. júna 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a sedem mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov a dva mesiace.

Bude musieť žiadať o kompenzáciu spolu so žiadosťou o starobný dôchodok?

O kompenzáciu nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti v konaní o nároku na starobný dôchodok.

Poistenka sa narodila v roku 1958 a vychovala dve deti. Od februára 2020 jej bol priznaný starobný dôchodok.
Poistenka sa narodila 28. mája 1958 a vychovala dve deti. Od 28. júna 2020 jej bol priznaný starobný dôchodok.
Poistenka sa narodila v 11. apríla 1958 a vychovala dve deti. Od mája 2020 jej bol priznaný starobný dôchodok.
Poistenka sa narodila v roku 1958 a vychovala dve deti. Od marca 2020 jej bol priznaný starobný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a jeden mesiac.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a osem mesiacov.

Bude vyplatená kompenzácia a aká bude jej suma?

Poistenkám, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2021, vznikol nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je „ušlý“ dôchodok za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom (61 rokov a osem mesiacov) a dôchodkovým vekom (62 rokov a jeden mesiac). Sociálna poisťovňa rozhodne o jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku z úradnej povinnosti, to znamená, že o jednorazový doplatok k starobnému dôchodku nie je potrebné požiadať.

muž, senior, rozmýšľanie, zamyslený, otázky, otázniky Čítajte aj Dôchodkový systém: Penzijný vek, žiadosť o penziu

Poistenka sa narodila 4. apríla 1959 a vychovala tri deti. Nebol jej priznaný starobný ani predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 61 rokov a šesť mesiacov a dovŕšila ho 4. októbra 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a štyri mesiace, ktorý dovŕšila 4. augusta 2020.

Aká bude suma kompenzácie, ak o dôchodok požiadala od 1. januára 2021?

Ak poistenka požiadala o priznanie starobného dôchodku od 1. januára 2021, vznikne je nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je „ušlý“ dôchodok za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom (4. augusta 2020) a dôchodkovým vekom (4. októbra 2020).

Poistenka požiadala o predčasný dôchodok 1. decembra 2020.

Bude čakať dva roky na kompenzáciu? Patrí jej zvýšenie od 1. januára 2021 alebo len od dátumu prepočtu?

Zákonná lehota, dokedy je Sociálna poisťovňa povinná rozhodnúť o kompenzácii v súvislosti so zmenou dôchodkového veku, je do 31. decembra 2022, čo v žiadnom prípade neznamená, že Sociálna poisťovňa rozhodne až 31. decembra 2022, naopak jej snahou je rozhodnúť v skoršom termíne. Zvýšenie predčasného starobného dôchodku patrí od 1. januára 2021.

Poistenka sa narodila v roku 1959 a vychovala dve deti. Od septembra 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Poistenka sa narodila 28. februára 1959 a vychovala dve deti. Od 17. apríla 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a päť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a 10 mesiacov.

Vznikne jej nárok na kompenzáciu?

Poistenci, ktorým bol priznaný predčasný dôchodok do 31. decembra 2020, majú nárok kompenzáciu vo forme percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku a percentuálne zvýšenie sumy dôchodku od 1. januára 2021. V konkrétnom príklade budú 4 %.

Príklady sú len informatívne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #nárok na penziu #kompenzácia #dôchodkový vek