Vyššia penzia? Aj vďaka práci popri jej poberaní

Prácou si k penzii privyrábajú tisícky dôchodcov. Niektorí na trvalý pracovný pomer, iní brigádou či prácou na dohodu. Zárobkami si zároveň zvyšujú penziu.

09.09.2021 06:00
dôchodkyňa, práca, kvetinárstvo, písanie,... Foto:
Penzisti by si po novom mali prilepšiť pri práci na dohodu. Rezort práce totiž navrhuje zvýšiť sumu, z ktorej sa neplatia odvody.
debata (3)

Penzista, ktorý pracuje, má možnosť požiadať o zvýšenie svojej penzie. Ale až vtedy, keď prestane pracovať. Napríklad ak penzista pracoval od 1. apríla do 31. augusta 2021, o zvýšenie svojho dôchodku môže požiadať od 1. septembra 2021.

Ak tak ale neurobí, o zvýšenie penzie nepríde. Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši sama, bez jeho osobitnej žiadosti. „Sociálna poisťovňa automaticky, bez žiadosti pracujúceho dôchodcu, zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané v roku 2021,“ informuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne. „Zvýšený dôchodok vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v apríli 2022. Súčasne bude poukázaný aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2022. O tejto skutočnosti dostane dôchodca rozhodnutie spolu s oznámením o výplate,“ vysvetľuje.

Zvyšuje sa penzia aj dôchodcovi, ktorý pracuje na dohodu, ak z nej odvádza poistné na sociálne poistenie, a teda si neuplatnil odvodovú úľavu pri príjme do 200 eur mesačne, tak aj za toto obdobie práce popri poberaní dôchodku sa mu môže dôchodok zvýšiť podľa toho, z akých príjmov platil poistné.

Okrem zvýšenia dôchodku majú pracujúci penzisti nárok aj na rôzne dávky. Ako uviedla Zuzana Dvoráková, všeobecne platí, že nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne má poistenec, ktorý splní podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení. „K nim patrí predovšetkým existencia a trvanie jednotlivých druhov sociálneho poistenia. Platí to aj pri pracujúcich dôchodcoch – nárok na dávky majú podľa toho, na aký druh poistenia platia poistné v závislosti od pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili, a či spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky.“

penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte viac Poradňa: Ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku?

Ak majú pravidelný príjem, platia poistné na starobné a nemocenské poistenie a okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie (ak má povinnosť byť garančne poistený). „To znamená, že im môže vzniknúť nárok na nemocenské dávky, úrazové dávky a garančnú dávku. Za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní starobného dôchodku im môže byť zvýšený dôchodok,“ konštatovala Dvoráková.

Ak majú nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie, zamestnávateľ za nich platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Majú teda nárok na úrazové dávky a garančnú dávku a obdobie sa im zaráta na dôchodkové účely. To však neplatí vtedy, ak si dôchodca uplatní z dohody výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

Od januára budúceho roka by mal mať zamestnávateľ možnosť dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že dovŕši 65 rokov a súčasne aj vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Ak tak zamestnávateľ urobí, zamestnanec bude mať aj nárok na odstupné, a ak ide o jeho prvé zamestnanie, aj na odchodné. „Zamestnanec, s ktorým bude skončený pracovný pomer z uvedeného dôvodu, či už výpoveďou, alebo dohodou, bude mať nárok na odstupné, a to v závislosti od dĺžky trvania jeho pracovného pomeru (teda odstupné najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca až jeho päťnásobku),“ uviedla advokátska kancelária Ružička and Partners.

Penzisti by si po novom mali prilepšiť pri práci na dohodu. Rezort práce totiž navrhuje zvýšiť sumu, z ktorej sa neplatia odvody. Stúpnuť by tak mala z pôvodných 200 eur na 300 eur mesačne.

kolegovia, skupina, tím, spolupráca, pracujúci penzisti, rozmýšľanie, písanie Čítajte viac Pracujúci penzisti: Bude vek prekážkou v zamestnaní?

Za istých podmienok môže pracovať a zvyšovať si penziu aj predčasný dôchodca

1. po ukončení zamestnania
Ak predčasný penzista ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po skončení práce požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.

2. po dovŕšení penzijného veku
Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný predčasný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty svojho už starobného dôchodku. Pri dovŕšení dôchodkového veku sa totiž predčasná penzia stáva automaticky starobným dôchodkom. Popri starobnom dôchodku už môže dovtedy predčasný dôchodca pracovať a zároveň poberať starobný dôchodok. Zároveň takýto dôchodca má nárok na zvýšenie penzie a prepočítanie jej výšky (tzv. vrátenie percent, o ktoré mu bol znížený predčasný dôchodok pri jeho priznaní). Zvýšenie penzie mu bude patriť za obdobie, keď bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný dôchodok.

3. alebo v nasledujúcom roku, ak príjem dohodára v predchádzajúcom roku presiahol 2 400 eur
Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, presiahne za rok 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti obnoví, zvýši a zúčtuje.

Katarína Kasalová, Ide o peniaze Čítajte aj Chystáte sa do dôchodku? Kedy máte nárok na odchodné?

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #pracujúci penzisti #práca popri dôchodku #práca popri penzii