Zmeny v penziách: Do penzie po 40 odpracovaných rokoch?

Rezort práce ohlásil veľké zmeny v dôchodkoch. Dôchodkový strop sa ruší, nové penzie budú nižšie, deti budú môcť prispievať na dôchodky svojich rodičov a do predčasnej penzie bude možné odísť po štyridsiatich odpracovaných rokoch.

24.09.2021 06:00
manželia, penzisti, notebook, rozmýšľanie,... Foto:
Sumu budúcej penzie do značnej miery ovplyvňuje tzv. aktuálna dôchodková hodnota. Tá sa zníži a teda sa znížia aj penzie.
debata (107)

Podľa rezortu práce opatrenia zlepšia udržateľnosť penzijného systému napriek tomu, že dôchodková reforma prinesie v prvom roku, teda v roku 2023, keď by mala začať platiť, deficit okolo 200 miliónov eur. Zákon ešte musí prerokovať a schváliť parlament. V akej podobe bude nakoniec prijatý, zatiaľ teda nie je jasné.

Jednou zo zásadných zmien je zrušenie dôchodkového stropu a určovanie dôchodkového veku podľa vývoja strednej dĺžky života. Prvý ročník, ktorému sa začne upravovať dôchodkový vek, sú ľudia narodení v roku 1967, teda tí, ktorí začnú odchádzať do dôchodku až po roku 2030.

Novinkou by malo byť aj zavedenie predčasnej penzie po odpracovaní 40 rokov. "Jednou z podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov je okrem získania 40 rokov dôchodkového poistenia aj to, že suma predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima, rovnako, ako je to teraz. Uvedená hranica však nevylučuje, že poberateľ nespadne do hmotnej núdze. Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku sa zmení na riadny starobný dôchodok a teda poberateľovi vznikne nárok na minimálny dôchodok, ktorého účelom je garantovať práve to, aby sa poberateľ neocitol v stave hmotnej núdze,“ priblížila zmenu hovorkyňa rezortu ministra práce Eva Rovenská.

manželia, seniori, penzisti, počúvanie, sluch, nedoslýchavý Čítajte viac Dôchodky 2023: Reforma prinesie veľké zmeny

Človek, ktorý ale bude chcieť o túto penziu požiadať, musí počítať s tým, že sa mu o každý skorší mesiac odchodu do dôchodku zníži penzia o 0,3 %. Zachovaná by mala byť aj minimálna suma tejto dávky, čiže ak budúci penzista nedosiahne sumu, ktorá je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima, v súčasnosti 261,70 eura, Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietne. Ak teda človeku, ktorý odíde do penzie po 40 odpracovaných rokoch, Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok napríklad v sume 320 eur, po dosiahnutí dôchodkového veku a splnení aj ďalších podmienok penzijného minima mu dôchodok automaticky zvýši na garantovaných 378,50 eura.

V rámci pripomienkového konania ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča, aby bola zvýšená minimálna suma predčasnej penzie potrebná pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, ktorá je aktuálne vo výške 1,2-násobku životného minima.

"Dôvodom je, že táto skupina dôchodcov bude mať po dovŕšení dôchodkového veku nárok na doplatok do minimálneho dôchodku do výšky 1,57-násobku životného minima,“ píše sa v pripomienke. Nesúhlasí ani s vytváraním rozdielu vo výške krátenia predčasného dôchodku a odporúča uplatňovať jednotné krátenie v súčasne platnej výške (0,5 % za každých začatých 30 dní).

Milan Krajniak Čítajte viac ANKETA odborníkov o Krajniakových zmenách: Zákon v takomto znení? Hrozí hon na sporiteľov ako z 90-tych rokov

Dôchodcom by po novom na penzie mohli prispievať aj deti. Novela totiž zavádza tzv. rodičovský dôchodok. Princíp rodičovského bonusu spočíva v tom, že dieťa, ak pracuje na Slovensku, môže prispieť svojim rodičom piatimi percentami zo svojho vymeriavacieho základu, čo by malo platiť od januára 2023. Ak má dvoch rodičov, delí sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa dostane matka a 2,5 % otec. Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku by mohlo byť v roku 2023 na úrovni 57,40 eura.

Sumu budúcej penzie do značnej miery ovplyvňuje jedna málo známa veličina, ktorou je tzv. aktuálna dôchodková hodnota. Jej suma sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve a vďaka nej sú novopriznané penzie každý rok vyššie. To však už od roku 2023 má byť minulosťou.

"Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mzdy sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu. Nižšia aktuálna dôchodková hodnota bude mať za následok, že nové penzie budú nižšie.

penzisti, radosť, panoráma Čítajte aj Penzie 2022: Valorizácia, ADH a minimálny dôchodok

Čo by sa ešte malo zmeniť

Zvýšenie tzv. odvodovej odpočítateľnej položky zo súčasných 200 na 300 eur

Dôchodcom pracujúcim na dohodu a študentom, ktorí vykonávajú brigádnickú prácu študentov, sa navrhujeme zvýšenie tzv. odvodovej odpočítateľnej položky zo súčasných 200 eur na 300 eur. Celkový počet dotknutých osôb sa odhaduje na úrovni približne 102-tisíc ľudí v roku 2023 a 103-tisíc v roku 2024. Z tohto počtu približne 52-tisíc osôb predstavujú študenti vykonávajúci brigádnickú prácu študentov a približne 42-tisíc poberateľov starobných dôchodkov pracujúcich na dohodu a asi 8-tisíc invalidných dôchodcov.

Negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne by mal byť na úrovni približne 7,4 mil. eur v roku 2023 a 7,6 mil. eur v roku 2024. Pozitívny vplyv na výber dane z príjmu fyzických osôb sa odhaduje v rokoch 2023 a 2024 na úrovni 0,4 milióna eur a pozitívny vplyv na výber dane právnických osôb sa odhaduje na úrovni približne 0,5 milióna eur v roku 2023 a približne 0,6 milióna eur v roku 2024.

Zrušenie maximálnych mesačných vymeriavacích základov na platenie poistného

Navrhovaná právna úprava navrhuje zrušenie maximálnych vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity.

V súčasnosti je maximálny vymeriavací základ na platenie poistného naviazaný na 7-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR spred dvoch rokov, pričom od roku 2023 sa navrhuje zrušenie uvedeného stropu a poistné na sociálne poistenie sa bude platiť z celej sumy vymeriavacieho základu poistenca.

Na základe údajov o poistných vzťahoch a poistencoch Sociálnej poisťovne za rok 2020 rezort práce predpokladá celkový počet negatívne ovplyvnených poistencov na úrovni približne 44 400 osôb. Zvýšenie príjmov Sociálnej poisťovne sa v dôsledku zrušenia maximálnych mesačných vymeriavacích základov odhaduje v roku 2023 na úrovni 187,5 mil. eur a v roku 2024 na úrovni približne 191,9 mil. eur.

© Autorské práva vyhradené

107 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #aktuálna dôchodková hodnota #zmeny v penziách #dôchodkový strop #zmeny v roku 2021