Predčasná penzia po 40 odpracovaných rokoch a rodičovský dôchodok?

Nárok na predčasnú penziu vznikne po 40 odpracovaných rokoch. Novinkou novely zákona je aj tzv. rodičovský dôchodok - možnosť detí prispievať na dôchodky svojich rodičov.

30.09.2021 08:00
debata (40)
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, generácie, úsmev, objatie Ilustračné foto.

Zmena tretia: Predčasná penzia po 40 odpracovaných ro­koch

Novela zákona by mala priniesť aj alternatívnu možnosť odchodu do predčasného dôchodku. Okrem možnosti odchodu do predčasnej penzie po splnení vekovej podmienky a dosiahnutí najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia by na základe uvedenej právnej úpravy mohli poistenci odchádzať skôr do dôchodku aj po odpracovaní stanoveného počtu rokov. Na základe údajov Sociálnej poisťovne by nárok na skorší odchod do dôchodku za tzv. 40 odpracovaných rokov v posledných piatich kalendárnych rokoch, teda v rokoch 2016 až 2020, splnilo približne 26 % poistencov.

euro, peniaze, mince, bankovky, strom Čítajte aj Nemá Sociálna poisťovňa dosť peňazí na dôchodky? Vypláca ich z iných fondov

Navrhuje sa, aby podmienka obdobia dôchodkového poistenia (15 rokov) a výšky predčasného starobného dôchodku (1,2-násobok životného minima, v súčasnosti minimálne 261,70 eura mesačne, ak túto sumu penzie nedosiahne, Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná) zostali zachované. Uvedené sa navrhuje z dôvodu hmotne zabezpečiť osobu, ktorá značnú časť svojho života vykonávala zárobkovú činnosť, resp. činnosť, ktorá ju obmedzovala vo výkone zárobkovej činnosti (takouto činnosťou je napríklad výchova dieťaťa).

V kontraste krátenia sumy aktuálneho predčasného dôchodku sa navrhuje pri predčasnom starobnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov ustanoviť aktuálne neutrálne krátenie, tak aby celková suma dôchodkových dávok (predčasného a starobného dôchodku) bola rovnaká bez ohľadu na to, kedy poistencovi začne byť predčasný starobný dôchodok, resp. starobný dôchodok vyplácaný.

V zmysle návrhu by suma predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov mala byť krátená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri splnení alternatívnej podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku sa navrhuje ponechať krátenie na úrovni 0,5 % za každých začatých 30 dní poberania predčasnej penzie pred dovŕšením dôchodkového veku.

muž, senior, úsmev Čítajte viac Zmeny v penziách: Dôchodkový strop sa ruší, ADH čaká korekcia

V prípade, ak vzhľadom na navrhované opätovné určovanie dôchodkového veku podľa strednej dĺžky života 5 rokov vopred nebude dôchodkový vek poistenca po získaní 40 odpracovaných rokov známy, navrhuje sa, aby sa pri určení sumy predčasného starobného dôchodku tohto poistenca použil najvyšší známy dôchodkový vek. Rozdielne krátenie predčasného starobného dôchodku sa navrhuje s cieľom motivácie poistencov, ktorí neodpracovali 40 rokov, zostať na trhu práce.

Ministerstvo práce predpokladá, že skorší odchod do dôchodku za tzv. 40 odpracovaných rokov v roku 2023 využije približne 3 300 poistencov a v roku 2024 približne 3 700 poistencov, teda približne 33 % osôb, ktoré splnia podmienky nároku (v súčasnosti odchádza do predčasného starobného dôchodku približne 20 % poistencov, ktorí splnia podmienky nároku, ale keďže % krátenia pri skoršom odchode za 40 odpracovaných rokov sa navrhuje na nižšej úrovni, teda na úrovni 0,3 % za každých začatých 30 dní skoršieho poberania dôchodku, je predpoklad, že záujem poistencov o túto možnosť odchodu z trhu práce bude o niečo vyšší). Skutočný vývoj bude v značnej miere ovplyvnený správaním poistencov a reálne počty odchádzajúcich a dosah na výdavky dôchodkového systému bude možné lepšie posúdiť až na skutočných dátach v najbližších rokoch.

Pokiaľ ide o výdavky Sociálnej poisťovne, v roku 2023 by malo ísť o približne 13,1 mil. eur a v roku 2024 o približne 41,6 mil. eur.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
manželia, seniori, penzisti, počúvanie, sluch, nedoslýchavý Čítajte viac Dôchodky 2023: Reforma prinesie veľké zmeny

© Autorské práva vyhradené

40 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #zmeny v penziách #rodičovský dôchodok