Pokračovanie článku: Predčasná penzia po 40 odpracovaných rokoch a rodičovský dôchodok?

Zmena štvrtá: Rodičovský dôchodok

Podľa tejto zmeny budú mať deti možnosť prispievať časťou svojich odvodov rodičom na penziu. V prípade, že by deti prispievali každému rodičovi sumou zodpovedajúcou 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie spred dvoch rokov, teda ak má poistenec dvoch rodičov poberajúcich starobný dôchodok, môže im spolu prispieť sumou zodpovedajúcou 5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie.

Nárok na rodičovský dôchodok má každý starobný dôchodca a invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má pracujúce dieťa, ktoré platí poistné na starobné poistenie (vrátane tzv. poistencov štátu). Rodičovský dôchodok sa predpokladá vo výške 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie pre každého rodiča. Rezort predpokladá, že možnosť prispievať na penziu rodičov bude využitá na 100 %.

muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte viac Rodičovský dôchodok je nekoncepčné a diskriminačné riešenie, tvrdia daňoví poradcovia

Právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. V zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy platenia poistného nie je možné, aby časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe poistenec poskytoval osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (asignácia odvodov). V zmysle uvedeného sa navrhuje zaviesť tzv. rodičovský dôchodok, ktorý by uvedené zohľadňoval. Účinnosť uvedeného opatrenia sa navrhuje od 1. januára 2023.

2021, 2022, roky, rast, progres Čítajte viac 2022: Čo čaká penzie?

Navrhuje sa, aby v prípade existencie nároku na rodičovský dôchodok mohlo dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má vlastnému rodičovi, ktorý ho vychoval, zaniknúť. Na základe tohto vyjadrenia dôjde k zániku nároku na rodičovský dôchodok najskôr od prvého dňa piateho roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok. Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.

Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku je odhadované v roku 2023 na úrovni 57,40 eura a v roku 2024 na úrovni 60,60 eura. Počet dotknutých poberateľov starobných dôchodkov (vrátane invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku) bude v roku 2023 približne na úrovni približne 828-tisíc a v roku 2024 na úrovni približne 836-tisíc osôb.

Výpadok príjmov Sociálnej poisťovne sa odhaduje v roku 2023 približne na 570,6 mil. eur a v roku 2024 približne 608,0 mil. eur. Na základe údajov Sociálnej poisťovne rezort predpokladá, že takýmto spôsobom by prispievalo rodičom na dôchodok v roku 2023 približne 1 004 tis. poistencov a v roku 2024 približne 1014 tis. poistencov.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

© Autorské práva vyhradené

40 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v penziách #predčasná penzia #rodičovský dôchodok
Flowers