Uvažujete nad odchodom do predčasnej penzie? S čím musíte rátať

Za akých okolností vám táto dávka bude priznaná a kedy sa jej výplata zastaví? Predčasná penzia má za následok zníženie starobného dôchodku. Oplatí sa?

, 05.10.2021 08:00
debata (6)
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
manželia, seniori, papiere, notebook, úsmev Ilustračné foto.

Ak vám do riadnej starobnej penzie zostávajú menej ako dva roky, môžete požiadať o predčasný starobný dôchodok. Aby vám bol priznaný, musíte byť bez práce (na dohodu s príjmom 200 eur sa zákaz nevzťahuje), mať odpracovaných minimálne 15 odpracovaných rokov, maximálne dva roky do riadnej penzie a suma dôchodku musí dosiahnuť aspoň 261,70 eura

Každý, kto chce o predčasnú penziu požiadať, musí počítať s tým, že už mu nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Čo musíte urobiť? Najprv podať žiadosť

Začať treba podaním žiadosti, a to písomne v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak máte z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

seniori, manželia, ukazovanie, smiech, jeseň, park Čítajte viac Predčasný dôchodok čaká zmena

Ide predovšetkým o: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené; vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou; rodné listy detí; rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu; potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001; poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003; hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie; potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamujete ako zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiadate priznať predčasný dôchodok.

Žiadosť môžete podať v jednom roku najviac dvakrát.

muž, dedko, penzista, rozmýšľanie, snívanie, zamyslený Čítajte viac Predčasná penzia či podpora. Čo je lepšie?

Pozor! Odchodom do predčasnej penzie strácate

Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiadate presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný dôchodok skráti o 6,5 %.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasná penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy