Môže predčasný dôchodca pracovať? Alebo príde o penziu

Je možné vziať späť žiadosť o predčasnú penziu? A kto môže pracovať popri jej poberaní? Otázky a odpovede:

, 12.10.2021 06:00
žena, otáznik, otázka, rozmýšľanie Foto:
Narodila som sa 5. 10. 1961. Som bezdetná. Môžem požiadať o predčasný dôchodok?
debata

Od 5. mája 2020 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý sa mi od marca 2021 nevypláca, keďže som zamestnaná. Teraz, 5. októbra, dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasná penzia stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku.

Som poberateľom predčasného starobného dôchodku, dôchodkový vek dovŕšim 8. decembra tohto roka a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. decembra 2121 budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Spĺňam podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok. Nemôžem však oň požiadať, lebo ešte stále pracujem. Ak by som však ukončila zamestnanie, do priznania dôchodku budem bez príjmu. Aké sú možnosti, aby občan, ktorý ukončí zamestnanie a požiada o priznanie predčasného dôchodku, nezostal do priznania dôchodku bez príjmu?

Zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh zamestnania na riadnu pracovnú zmluvu, z ktorého vyplýva povinné dôchodkové poistenie, a poberania predčasného starobného dôchodku. Každý občan sa musí rozhodnúť individuálne s prihliadnutím na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu, či zostane pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku alebo zamestnanie na riadnu pracovnú zmluvu ukončí a požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku, pričom musí brať do úvahy aj skutočnosť, že od ukončenia zamestnania do priznania dôchodku môže byť bez príjmu. Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť o priznaní dôchodku do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok oznámiť. Jedinou možnosťou je pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, keďže tieto dohody nezakladajú účasť na dôchodkovom poistení a takýto zamestnanec nie je povinne dôchodkovo poistený.

Požiadal som o priznanie predčasného dôchodku od 9. septembra tohto roka. Rozhodnutie som ešte nedostal. Teraz však mám možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem dôchodok odmietnuť? Z akého dôvodu a za akých podmienok?

Občan, ktorý požiadal o predčasný starobný dôchodok, môže odstúpiť od svojej žiadosti (zobrať späť svoju žiadosť) bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní dôchodku. Odstúpenie od žiadosti treba zaslať písomne a adresovať ju ústrediu Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a musí byť podpísaná žiadateľom. Sociálna poisťovňa na základe tejto žiadosti vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku. V prípade, že už boli poukázané sumy na predčasnom starobnom dôchodku, Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o vrátení neprávom vyplatených súm na dôchodku, ktoré je občan povinný vrátiť.

žena, kalkulačka, úsmev Čítajte viac Predčasná penzia: Kedy vám ju priznajú a o akú sumu vám znížia dôchodok?

Narodil som sa 24. septembra 1960. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek dosiahnete vo veku 63 rokov, teda 24. septembra 2023. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. najskôr od 24. septembra tohto roka. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok životného minima, ktorý je do 30. 6. 2022 stanovené na 261,70 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu budete pracovať.

Narodila som sa 5. 10. 1961. Som bezdetná. Môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vám nevznikne. Môže vzniknúť len vtedy, ak poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, čo nespĺňate. Dôchodkový vek dosiahnete vo veku 63 rokov a dva mesiace, teda 5. decembra 2024. Keďže vám momentálne chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, nespĺňate podmienku nároku na predčasný dôchodok.

Môžem požiadať o predčasný dôchodok, ak budem pracovať na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne?

Môžete. Vykonávanie práce na dohodu do 200 eur už od júla 2018 nie je prekážkou pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. O spísanie žiadosti o dôchodok je potom potrebné požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

muž, dedko, penzista, rozmýšľanie, snívanie, zamyslený Čítajte aj Predčasná penzia či podpora. Čo je lepšie?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #otázky a odpovede #predčasná penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy