Minimálny dôchodok: Vďaka nemu neprepadnú penzisti do hmotnej núdze

Prinášame základné informácie o minimálnej penzii - na čo je, aké sú podmienky nároku a sumy tejto dávky v súčasnosti aj v roku 2022.

19.10.2021 06:00
ruky, peniaze, bankovky Foto:
Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.
debata (43)

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi penzijný príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O jeho priznanie nemusí penzista žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

  • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo
  • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
muž, výpoveď, nezamestnaný, pracujúci penzista Čítajte aj Vek ako dôvod na výpoveď? Od januára 2022

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

  • obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

43 debata chyba
Viac na túto tému: #tabuľka #minimálna penzia #minimálne dôchodky