13. dôchodok už putuje na účty seniorov + tabuľka presných súm

Maximálne tristo, minimálne 50 eur. Taká bude tento rok suma trinástej penzie, ktorú už tento mesiac dostane viac ako 1,4 milióna dôchodcov.

, 31.10.2021 06:00
13, trinásť, trinásty dôchodok, trináste, trinásta Foto:
Nárok na túto dávku a jej výplatu má ten poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri 2021 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.
debata (13)

"Aj tento rok, rovnako ako minulý, bude poberateľom dôchodku vyplatený riadny 13. dôchodok podľa zákona o 13. dôchodku. Nemení sa ani mechanizmus výpočtu. Naďalej ostáva v platnosti vzorec, ktorý bol použitý aj v roku 2020. V rozpočte je trinásty dôchodok plánovaný teda v zásade v rovnakej výške, ako bol vyplatený minulý rok. To znamená, že je platná jeho maximálna aj minimálna suma. Na rozdiel od roku 2020 sa bude 13. dôchodok vyplácať už v novembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou,“ priblížila hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská.

Trinástu penziu dostanú všetci dôchodcovia. "V platnom vzorci sa mení len suma životného minima, keďže jeho suma od júla vzrástla z 214,83 na 218,06 eura,“ vysvetlila Rovenská.

"Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v sume 218,06 eura a nižšej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eura do 912,50 sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eura a vyšší,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Nárok na túto dávku a jej výplatu má ten poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri 2021 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo Slovenska. Ak dôchodok vypláca okrem Sociálnej poisťovne aj iný platiteľ, napr. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Ministerstvo vnútra SR a pod., 13. dôchodok vyplatí tá inštitúcia, ktorá vypláca vyšší dôchodok.

euro, bankovky, mince, kalkulačka Čítajte viac Poberáte viac penzií? Dostanete len jeden 13. dôchodok

Ľudia, ktorí poberajú viac dôchodkov, teda poberajú penzie v súbehu, dostanú len jeden trinásty dôchodok. Ak napríklad penzistka poberá starobný dôchodok v sume 300 eur a vdovský dôchodok 120 eur, tieto dve sumy sa sčítajú a Sociálna poisťovňa jej prizná jeden trinásty dôchodok v sume 227,30 eura.

Ak si chcete sumu svojej vianočnej dávky vypočítať sami, Sociálna poisťovňa pripravila Kalkulačku na výpočet 13. dôchodku. Zverejnená je na webe Sociálnej poisťovne a vďaka nej si rýchlo vypočítate, v akej výške dostanete tento dôchodok. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro.

Dôchodcovia, ktorí majú nariadené exekučné zrážky z dôchodku, o trinásty dôchodok neprídu. Ten totiž exekúcii nepodlieha. Dôchodca ho teda dostane celý v takej výške, na akú má nárok. Exekútor na 13. dôchodok nesmie siahnuť ani v prípade, že je poukázaný na účet v banke. 13. dôchodok je štátnou sociálnou dávkou. Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.

Na 13. dôchodky je vyčlenených viac ako 303 miliónov eur.

manželia, seniori, rozmýšľanie, rozhovor, papiere Čítajte viac Podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste trinástu penziu dostali

Máte nárok na trinásty dôchodok? Čo treba splniť

Kto ho dostane?

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku, ktorý má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021.

Ako sa určí jeho suma

Na posúdenie nároku na 13. dôchodok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov, aj dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera.

Aká je jeho suma?

 • 300 eur, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2021 je do 218,06 eura,
 • od 300,00 do 50,01 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2021 je v rozpätí od 218,07 do 912,50 eura a viac (v roku 2020 to boli poistenci s dôchodkovým príjmom 909,30 eura a viac) a určí sa podľa vzorca

300,00 – 0,36 x (D – 218,06); 50}

kde

 • 300 eur je maximálna suma 13. dôchodku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v novembri 2021,
 • 218,07 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
 • 50,00 eur, ak suma dôchodku/dôchodkov v novembri 2021 je od 912,51 eura a viac.

13. dôchodok

 • sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz
 • sa nezlučuje s dôchodkom
 • nepatrí k dôchodku manželky

Sociálna poisťovňa ho vyplatí bez žiadosti v deň výplatného termínu dôchodku v novembri 2021. Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v novembri 2021, v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2021, t. j. v januári 2022.

Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo uvoľní jeho výplatu v období od 1. decembra 2021 do 31. decembra 2021, 13. dôchodok bude podľa určeného spôsobu poukazovania výplaty dôchodku vyplatený na pošte, prípadne poukázaný na účet v banke alebo do zariadenia sociálnych služieb v deň výplaty sumy doplatku na dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #trináste dôchodky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy