Európa starne. Aké budú dôsledky?

Starnutie populácie zvýši tlak na verejné financie a navrhovaný vek odchodu do penzie tiež postupne rastie. Aký je v členských štátoch EÚ súčasnosti?

05.11.2021 08:00
manželia, seniori, problém, starosti Foto:
Dôchodkový vek na Slovensku je najnižší v EÚ. Vo všetkých krajinách vrátane našej však stúpa.
debata

Starnutie populácie zvýši tlak na verejné financie

Nízka pôrodnosť a zvyšovanie očakávanej dĺžky života prinesie Slovensku, ale aj iným krajinám, zmenu demografickej štruktúry obyvateľstva. So starnutím však nie sú spojené iba výdavky na dôchodky, ale aj na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. V roku 2070 by výška týchto výdavkov mohla byť podľa projekcií Európskej komisie (EK) na úrovni 25 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je nárast zhruba o 11 percentuálnych bodov. Starnutie teda zvýši tlak na verejné financie. K zmierneniu týchto dosahov by mohla dopomôcť úprava dôchodkového systému, pritiahnutie zahraničnej pracovnej sily či komplexnejšia rodinná politika.

V predpovediach pre Slovensko síce existuje predpoklad jemne rastúcej, ale stále nízkej miery pôrodnosti (z 1,56 v roku 2019 na 1,67 v roku 2070), ale z projekcií EK predpokladajú zvyšovanie očakávanej dĺžky života až k veku 84 rokov u mužov a 89 rokov u žien. „To prinesie rast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku a zároveň zmenšenie pracovnej sily (z 2,68 milióna v 2019 na 1,81 milióna v roku 2070),“ uviedli analytici Slovenskej sporiteľne s tým, že podľa projekcií k zlepšeniu neprispeje ani imigrácia, ktorú EK odhaduje iba v niekoľkých tisíckach.

To všetko podľa analytikov vytvára tlak na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Len výdavky na dôchodky v pomere k HDP majú do roku 2070 vzrásť až na 14,2 %. Na margo snáh o zmenu demografického vývoja prostredníctvom poskytovania príspevkov rodinám analytici uviedli, že prvým dôležitým krokom by mala byť, naopak, úprava dôchodkového systému – napríklad vek odchodu do dôchodku či reforma II. piliera.

(TASR)
muž, senior, úsmev Čítajte viac Zmeny v penziách: Dôchodkový strop sa ruší, ADH čaká korekcia

Poradný panel navrhol odchod do dôchodku vo veku 68 rokov

Poradný panel nemeckej vlády navrhol zvýšenie veku pre odchod do dôchodku na 68 rokov. Panel, ktorý radí ministerstvu hospodárstva, upozornil na „rýchle zväčšenie finančných problémov" nemeckého systému dôchodkového poistenia od roku 2025. Panel navrhol „dynamické spojenie dôchodkového veku s očakávanou dĺžkou života". Ak sú terajšie prognózy očakávanej dĺžky života správne, vek pre odchod do penzie by sa mohol v roku 2042 zvýšiť na 68 rokov. Nemecká vláda v roku 2007 rozhodla o zvýšení veku pre nárok na penziu na 67 rokov z dovtedajších 65. Zvýšenie veku pre odchod do dôchodku sa zavádza postupne a pre všetkých penzistov bude platiť od roku 2029.

Prehľad dôchodkového veku v krajinách Európskej únie
Členská krajina Dôchodkový vek Dôchodkový vek Dôchodkový vek
  Muži/ženy teraz Muži/ženy v roku 2025 Muži/ženy v roku 2050
Belgicko 65 66 67
Bulharsko 64 r 3 m/61 r 6 m 64 r 8 m/62 r 4 m 65+
Česká republika 63 r8 m/59 r 8 m – 63 r 8 m 64 r 6 m/61 r 2 m – 64 r 6 m 65
Cyprus 65 65+ 65+
Dánsko 66 67+ 68+
Estónsko 63 r 9 m 64 r 9 m 65+
Fínsko 65; 63 r 9 m – 68 r 65; 64 r 9 m – 69 r 66 r 5 m; 66 r 5 m – 70 r
Francúzsko 62; 66 r 2 m 62; 67 62; 67
Grécko 62; 67 62+; 67+ 62+; 67+
Holandsko 66 r 8 m 67 r 3 m+ 67 r 3 m+
Chorvátsko 60; 65/60 r; 62 r 8 m 60; 65/60 r; 64 r 4 m 60; 67
Írsko 66 67 68
Litva 64/63 64 r 10 m/64 r 8 m 65
Lotyšsko 63 r 9 m 65 65
Luxembursko 57; 65 57; 65 57; 65
Maďarsko 64 r 6 m 65 65
Malta 63 64 65
Nemecko 63 r 10 m; 65 r 9 m 64 r 6 m; 66 r 4 m 65; 67
Poľsko 65/60 65/60 65/60
Portugalsko 66 r 6 m 66 r 6 m+ 66 r 6 m+
Rakúsko 65/60 65/61 65/65
Rumunsko 65/61 65/62 65/63
Slovensko 62 r 8 m/60 r 6 m – 62 r 8 m 63 r 4 m/61 r 11 m – 63 r 4 m 64 r/62 r 6 m – 64 r
Slovinsko 65 65 65
Španielsko 65; 65 r 10 m 65; 66 r 8 m 65; 67
Švédsko 65; 61 65; 61 65; 61
Taliansko 67 67+ 67+
Veľká Británia 66 66 68+
Poznámka: Dôchodkový vek u žien sa uvádza iba v prípade, ak je rozdielny/dife­rencovaný od mužov.
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
manželia, seniori, príroda, pohyb, šport, radosť Čítajte viac Strop odchodu do penzie skončí. Ako sa bude predlžovať vek odchodu do dôchodku?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #dôchodkový vek #starnutie populácie