Od novembra sa invalidita posudzuje inak

Onkologické ochorenia, duševné poruchy, choroby obehovej sústavy a ďalšie ochorenia invalidizujú čoraz viac Slovákov. Invalidný dôchodok poberá takmer 228-tisíc ľudí.

, 09.11.2021 06:00
Deň úsmevu, ŤZP, invalidita, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každý, kto chce o túto dávku žiadať, musí byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nemá nárok na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. „Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlila hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

manželia, seniori, príroda, pohyb, šport, radosť Čítajte aj Strop odchodu do penzie skončí. Ako sa bude predlžovať vek odchodu do dôchodku?

Konanie o nároku sa začína písomnou žiadosťou. Po jej spísaní je posúdený zdravotný stav posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Posudkovému lekárovi treba doložiť všetky výsledky lekárskych správ a údaje zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia o diagnostike, vývoji a liečbe ochorení.

doktorka, pacientka, cukrovka, diabetes, glukomer Čítajte viac Invalidný alebo zdravotne postihnutý človek? Jedno nevylučuje druhé

A práve v posudkovej činnosti nastali od novembra zmeny. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorej zakomponovala poruchy autistického spektra do prílohy č. 4 tohto zákona. Práve na základe diagnóz v prílohe č. 4 určujú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne po preskúmaní lekárskych správ invaliditu.

„Doplnením prílohy č. 4 o skupinu ochorení porúch autistického spektra sa tak odbúra nutnosť porovnania týchto ochorení s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná. Do konca októbra posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posudzovali dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav osôb s poruchami autistického spektra podľa prevažujúcich klinických príznakov, čo znamená, že ich zdravotný stav bol doteraz porovnávaný s inými ochoreniami,“ uviedla Dvoráková.

„Podľa prevažujúcich klinických príznakov boli zaraďované buď do ochorení Mentálna retardácia, alebo Poruchy osobnosti a poruchy správania, resp. položky Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi a iných. To už je teraz minulosťou a posudkoví lekári môžu uznať príslušné percento invalidity priamo na základe odborným lekárom stanovenej diagnózy poruchy autistického spektra,“ dodala Zuzana Dvoráková.

muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidita a invalidný dôchodok + otázky a odpovede

Novela zároveň určuje Sociálnej poisťovni povinnosť prehodnotiť trvanie invalidity podľa novej právnej úpravy pri najbližšej kontrolnej prehliadke poistenca (vykonanej po 31. októbri, ak jej lehota bola určená ešte pred 1. novembrom). Zmena sa dotkne nielen súčasných poberateľov invalidných dôchodkov s poruchou autistického spektra, ale aj nových žiadateľov v rámci zisťovacej lekárskej prehliadky u posudkového lekára pri podaní žiadosti o invalidný dôchodok. Títo poistenci budú posudzovaní podľa nových kritérií.

žena, práca, papier, sústredenie, čítanie Čítajte viac Ako požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

„Výsledkom bude objektívnejšie určenie invalidity v tejto skupine chorôb. Odhadujeme, že v budúcom roku posudkoví lekári vykonajú približne 100 prípadov zisťovacích lekárskych prehliadok a ďalších 70 až 100 kontrolných prehliadok,“ priblížila hovorkyňa.

Pri poruchách autistického spektra ide o ochorenia, ktorých výskyt v detskej populácii narastá a príznaky týchto vrodených porúch sú natoľko odlišné od iných psychických porúch, že ich prirovnanie k inej psychickej poruche bolo problematické.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidné dôchodky #invalidita #posudzovanie invalidity
Flowers