Rok 2022: Vyššie nové penzie ako tie dnešné? O akú sumu

Chystáte sa do penzie? Každý, kto odchádza do dôchodku, musí dosiahnuť dôchodkový vek, ale aj ďalšie podmienky stanovené zákonom. Suma jeho budúcej penzie sa tiež odvíja od viacerých faktorov: mzdy, odpracovaných rokov, ale aj jednej, pre mnohých úplne neznámej, no o to dôležitejšej veličiny, aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

, 11.11.2021 06:00
seniori, manželia, jeseň, radosť, pohyb,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (45)

Na výpočet penzie sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Jej výška sa každý rok mení, odvíja sa totiž od priemernej mzdy v hospodárstve. Čím je priemerná mzda vyššia, tým je vyššia aj aktuálna dôchodková hodnota. Kým do konca tohto roka platí suma 14,2107 eura, od januára je predpoklad, že bude v sume 14,5040. „Dôchodková hodnota na rok 2022 sa určí ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020. Jej presná suma bude teda známa až začiatkom decembra,“ uviedlo komunikačné oddelenie rezortu práce.

Ako sa teda vyššia aktuálna dôchodková hodnota prejaví na sume budúcoročnej penzie? Ak do penzie odchádza človek v tomto roku s priemerným zárobkom a odpracovanými 45 rokmi, jeho dôchodok je pri aktuálnej dôchodkovej hodnote 14,2107 aj s valorizáciou približne na úrovni 657,30 eura mesačne.

Ak však o penziu požiada človek na budúci rok po odpracovaní 45 rokov a priemernou mzdou v hospodárstve, avšak pri predpokladanej aktuálnej dôchodkovej hodnote na úrovni 14,5040 eura, jeho dôchodok bude aj s valorizáciou 662,40 eura.

Mnohí budúci penzisti, ktorí dosiahnu dôchodkový vek na rozhraní rokov, sa preto často pýtajú, či požiadať o penziu v decembri, alebo počkať až na január. Každý človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, sa rozhoduje individuálne, či požiada o penziu odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, alebo až neskôr. „Pri rozhodovaní treba brať do úvahy okrem individuálnej životnej situácie aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá sa každý rok mení, valorizáciu dôchodku, možnosť získania vianočného príspevku, ako aj možnosť zvýšenia penzie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tohto dôchodku,“ informovala Sociálna poisťovňa.

seniori, manželia, rozmýšľanie Čítajte viac 505 eur. Taká je priemerná penzia na Slovensku

Rezort práce pripravuje v zákone o sociálnom poistení viaceré zmeny. Jednou z nich je aj úprava aktuálnej dôchodkovej hodnoty. „V nadväznosti zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému sa navrhuje korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty,“ píše sa v dôvodovej správe k novele zákona.

„V súčasnosti je aktuálna dôchodková hodnota každoročne k 1. januáru upravovaná vzhľadom na medziročnú zmenu priemernej mzdy v národnom hospodárstve zistenú Štatistickým úradom SR za 3. štvrťrok kalendárneho roka. Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mzdy sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty. To znamená, že ak by predstavovala medziročná zmena priemernej mzdy za 3. štvrťrok napríklad rast na úrovni 5 %, na určenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa použije hodnota 0,95 × 5 % = 4,75 %, teda index úpravy bude predstavovať hodnotu 1,0475,“ uvádza sa v správe.

Vplyv tohto opatrenia bude postupný a výraznejšie ovplyvní predovšetkým poistencov, ktorí budú odchádzať do penzie v budúcnosti, keďže budú mať nižšiu novopriznanú sumu dôchodku v porovnaní so súčasným právnym stavom. V roku 2070 rezort predpokladá pokles novopriznaných dôchodkov približne o 8,2 %.

© Autorské práva vyhradené

45 debata chyba
Viac na túto tému: #aktuálna dôchodková hodnota #zmeny v roku 2022
Flowers