Pokračovanie článku: Rok 2022: Vyššie nové penzie ako tie dnešné? O akú sumu

Slovníček

Všeobecný vymeriavací základ
je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Dôchodkový vek
je vek, ktorého dovŕšenie je jednou z podmienok nároku na starobný dôchodok.

Aktuálna dôchodková hodnota
je jedna z dôležitých veličín, z ktorých sa určuje suma budúceho dôchodku. Jej suma sa každý rok mení a v značnej miere ovplyvňuje, okrem odpracovaných rokov a zárobkov, sumu penzie.

Osobný mzdový bod
sa určuje za ten-ktorý kalendárny rok rozhodujúceho obdobia a vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok. Okrem určenia osobných mzdových bodov na účely výpočtu sumy dôchodkovej dávky do vzniku nároku na dôchodkovú dávku sa osobné mzdové body určujú aj na účely výpočtu zvýšenia starobného a predčasného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na tento dôchodok. Osobný mzdový bod za ktorýkoľvek rok rozhodujúceho obdobia, ako aj osobný mzdový bod za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže mať najviac hodnotu 3.

penzistka, papiere, rozmýšľanie Čítajte viac Suma vašej penzie? Závisí od počtu odpracovaných rokov a zárobkov

Priemerný osobný mzdový bod
spolu s obdobím dôchodkového poistenia (počet odpracovaných rokov) a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia sa určí tak, že súčet dní obdobia dôchodkového poistenia sa vydelí číslom 365 a výsledok sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor. Ak vypočítaný priemerný osobný mzdový bod je vyšší ako 3, na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada. Priemerný osobný mzdový bod vypočítaný a prípadne obmedzený už uvedeným spôsobom sa ďalej upravuje: Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 (t. j. 1,249999999) sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %. K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom – 20 %.

Osobný vymeriavací základ
je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené (ide o prípad, keď zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie za svojho zamestnanca). Osobným vymeriavacím základom pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane, od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 je úhrn vymeriavacích základov za príslušný rok, z ktorých osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení platila poistné na dôchodkové zabezpečenie.

© Autorské práva vyhradené

45 debata chyba
Viac na túto tému: #aktuálna dôchodková hodnota #zmeny v roku 2022
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy