Pokračovanie článku: Ako sa počíta aktuálna dôchodková hodnota. Ako ovplyvňuje výšku penzie?

Aktuálna dôchodková hodnota porastie pomalšie

V nadväznosti zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému, sa navrhuje korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V súčasnosti je aktuálna dôchodková hodnota každoročne k 1. januáru upravovaná vzhľadom na medziročnú zmenu priemernej mzdy v národnom hospodárstve zistenú Štatistickým úradom SR za 3. štvrťrok kalendárneho roka. Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mzdy sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty. To znamená, že ak by medziročná zmena priemernej mzdy za 3. štvrťrok predstavovala napríklad rast na úrovni 5 %, na určenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa použije hodnota 0,95 × 5 % = 4,75 %, teda index úpravy bude predstavovať hodnotu 1,0475.

Vplyv uvedeného opatrenia bude postupný a výraznejšie ovplyvní predovšetkým poistencov, ktorí budú odchádzať do penzie v budúcnosti, keďže budú mať nižšiu novopriznanú sumu dôchodku v porovnaní so súčasným právnym stavom. V roku 2070 rezort predpokladá pokles novopriznaných dôchodkov približne o 8,2 %.

Navrhovaná právna úprava týkajúca sa korekčného mechanizmu je účinná od 1. januára 2023.

Úsporu vo výdavkoch v roku 2023 odhaduje na úrovni približne 0,7 milióna eur a v roku 2024 na úrovni približne 2,2 milióna eur.

penzistka, papiere, rozmýšľanie Čítajte viac Suma vašej penzie? Závisí od počtu odpracovaných rokov a zárobkov

Príklad

Na základe Rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2021–2023 sa predpokladajú v najbližších rokoch takéto hodnoty aktuálnej dôchodkovej hodnoty (bez korekcie aktuálnej dôchodkovej hodnoty):

Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
14,2107 14,5040 15,0842

Z uvedených čísel je možné určiť medziročné tempo zvyšovania aktuálnej dôchodkovej hodnoty použité v Rozpočte Sociálnej poisťovne na rok 2021 a rozpočtový výhľad na roky 2022 a 2023 – jednoduchým podielom uvedených čísel, teda na rok 2023 sa predpokladá zvýšenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty o 15,0842/14,5040 – 1 = 0,04 = 4 %. Podľa navrhovanej právnej úpravy z dielne rezortu práce spočíva korekčný mechanizmus aktuálnej dôchodkovej hodnoty v tom, že z medziročného zvýšenia priemernej mzdy sa použije 95 %, čo v našom konkrétnom prípade znamená, že medziročne sa nezvýši aktuálna dôchodková hodnota o 4 %, ale o 4 × 0,95 = 3,8 %. Výsledná suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty by následne v roku 2023 predstavovala 14,5040 × 1,038 = 15,0552.

V prípade, ak by sme aplikovali hodnotu 15,0552 do zvoleného príkladu, suma dôchodku bude v roku 2023 predstavovať
S = 1,0012 × 43,6­768 × 15,0552 = 658,40 eura.

Keby sa aktuálna dôchodková hodnota nemenila a penzie by sa počítali podľa predpokladanej ADH na rok 2023 – 15,0842 eura, penzia tohto imaginárneho dôchodcu by bola:
S = 1,0012 × 43,6­768 × 15,0842 = 659,70 eura.

Rozdiel v sumách dôchodkov by tak predstavoval 1,30 eura.

Príklad má čisto informatívny charakter.
seniori, manželia, jeseň, radosť, pohyb, prechádzka Čítajte viac Rok 2022: Vyššie nové penzie ako tie dnešné? O akú sumu

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #aktuálna dôchodková hodnota #informatívny výpočet penzie #chronológia #zmeny v roku 2022