Stratili ste prácu krátko pred dôchodkom? Koľko si môžete privyrobiť?

Musíte zistiť, či je výhodnejšia predčasná penzia alebo dávky v nezamestnanosti. V oboch prípadoch môžete pracovať, ale má to svoje limity.

23.11.2021 06:00
senior, maliar, úsmev, pracujúci penzisti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ste v evidencii nezamestnaných. Vedeli ste, že si môžete privyrobiť?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, do 30. júna budúceho roka teda sumu 218,06 eura.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

muž, dedko, penzista, rozmýšľanie, snívanie, zamyslený Čítajte viac Predčasná penzia či podpora. Čo je lepšie?

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t. j. skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #strata práce #práca popri penzii #evidencia nezamestnaných