Pokračovanie článku: Stratili ste prácu krátko pred dôchodkom? Koľko si môžete privyrobiť?

Predčasný penzista môže síce pracovať, zárobok má ale limit

Predčasný penzista môže poberať predčasný dôchodok a súčasne pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za rok a nie mesačný príjem.

Ak úhrn príjmu z dohody presiahne 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom roku má poberateľ predčasného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. novembra dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 31. decembra a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 400 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

žena, otáznik, otázka, rozmýšľanie Čítajte viac Môže predčasný dôchodca pracovať? Alebo príde o penziu

Príklad 2

Predčasný penzista uzatvoril od 1. októbra dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatnil výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. deň v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v novembri sumu 2 400 eur.

Od 10. decembra mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2022.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Seniori manželia objatie zábava tablet domov Čítajte viac Ste v preddôchodkovom veku a prišli ste o prácu? Čo ďalej?

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 23. novembra dohodu o pracovnej činnosti a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. deň v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. novembra.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #strata práce #práca popri penzii #evidencia nezamestnaných
Flowers