Priznanie penzie exekučné zrážky nezastaví. Prečo? + tabuľka

Aké sú najčastejšie dôvody vedúce k výkonu zrážok? Prinášame tiež tabuľku s prehľadom počtu dôchodcov s exekučnou zrážkou za tento rok podľa typu dôchodku.

02.12.2021 08:00
žena, prasiatko, dlh, problém, mince, úspory Foto:
Exekúcii podliehajú všetky typy dôchodkov. Exekútor vám nemôže siahnuť iba na trinásty dôchodok.
debata

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok.

Dôchodky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa zákona sú tak penzie jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy.

POZOR! Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z penzií vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

senior, schody, rozmýšľanie, problém Čítajte viac S nákupmi vianočných darčekov opatrne! Aj na penziu môže siahnuť exekútor

Dôvody, ktoré vedú k výkonu zrážok

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

Trinásty dôchodok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

Počet dôchodcov s exekučnou zrážkou v jednotlivých mesiacoch v roku 2021 podľa druhu dôchodku
Druh dôchodku január február marec apríl máj jún júl august september október
Starobný sólo 15 412 15 148 14 959 14 804 14 649 14 615 14 594 14 480 14 347 14 277
Starobný v súbehu s vdovským 3 839 3 784 3 706 3 682 3 643 3 669 3 706 3 740 3 773 3 784
Starobný v súbehu s vdoveckým 952 935 911 900 905 904 901 914 921 925
Starobný v súbehu so sociálnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Starobný spolu 20 203 19 867 19 576 19 386 19 197 19 188 19 201 19 134 19 041 18 986
Predčasný starobný sólo 352 352 347 329 318 289 316 297 295 317
Predčasný starobný v súbehu s vdovským 16 17 14 15 14 17 22 20 21 22
Predčasný starobný v súbehu s vdoveckým 25 26 23 22 17 18 20 22 19 21
Predčasný starobný spolu 393 395 384 366 349 324 358 339 335 360
Invalidný sólo 10 329 10 125 9 979 9 816 9 693 9 627 9 596 9 312 9 204 9 103
Invalidný v súbehu s vdovským 933 925 910 887 873 862 872 875 864 870
Invalidný v súbehu s vdoveckým 249 244 241 237 227 223 232 226 231 224
Invalidný v súbehu so sirotským 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Invalidný v súbehu so sociálnym 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Invalidný spolu 11 513 11 298 11 133 10 943 10 796 10 715 10 703 10 416 10 302 10 200
Vdovský sólo 1 405 1 384 1 365 1 340 1 333 1 313 1 315 1 263 1 221 1 209
Vdovský v súbehu so sociálnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vdovecký sólo 113 116 117 115 109 111 114 108 105 103
Vdovecký v súbehu so sociálnym 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Sirotský sólo 5 5 9 9 7 5 4 2 2 2
Sociálny sólo 132 128 122 117 117 119 116 116 117 116
Úhrn 33 765 33 194 32 707 32 277 31 909 31 776 31 811 31 378 31 123 30 976
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #zrážky z dôchodkov #exekúcie dôchodkov #exekučné zrážky