Príklady: Ako sa vypočítajú zrážky z dôchodku + otázky a odpovede

Koľko peňazí musí ostať dôchodcovi pri exekúcii? Čo je to základná suma? A kto dlžníka informuje o výške zrážky z dôchodku?

31.01.2022 08:00
dôchodkyňa, dlhy, problém, kalkulačka, mince,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Koľko peňazí musí ostať dôchodcovi pri exekúcii

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 218,06 eura mesačne

50 % sumy ŽM = 109,03 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

  • základná suma je 91,58 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
  • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 38,16 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok.
Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok.
Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny.
Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

manželia, problémy, dlhy, starosti Čítajte viac Komunikácii s exekútorom sa nevyhýbajte, spolupracujte

Príklad:

Penzistovi sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,50 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (218,06) sa na tretiny rozdelí suma 202,44 eura. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 67,48 eura mesačne a penzistovi sa bude vyplácať 353,02 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 134,96 eura mesačne a dôchodcova bude dostávať 285,54 eura mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Príklad:

Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 218,06 eura je suma dôchodku 372,74 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 45,65 eura (372,74 – 327,09). Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 327,09 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 109,03 eura. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 154,68 eura (109,03 + 45,65).

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, teda 218,06 eura mesačne.

Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 109,03 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Príklad:

Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 327,09 eura (218,06 + 109,03). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 23,49 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 7,83 eura mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 15,66 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #príklad #otázky a odpovede #zrážky z dôchodkov #exekúcie dôchodkov #exekučné zrážky