Otázky a odpovede o zrážkach z penzie

Odpovedáme na vaše otázky. Prečo a koľko sa zráža z dôchodkov dlžníkov? Prečo Sociálna poisťovňa pokračuje v zrážkach aj po zaplatení dlžnej sumy oprávnenému?

, 08.12.2021 11:00
ruky, otáznik, otázka, dlhy, chudoba Foto:
Prestať vykonávať zrážky z dôchodkovej dávky výlučne na základe oznámenia povinného o uhradení pohľadávky nie je možné.
debata

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku?

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Ako sa určuje výška zrážky z dôchodku?

Po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Vykonávanie zrážok na úhradu prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny, neprednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej tretiny.

Prednostné pohľadávky presne definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Medzi neprednostné pohľadávky patria napríklad pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom. Ak má povinný nariadených viacero exekúcií, Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky na úhradu konkrétnej pohľadávky v závislosti od jej poradia. Poradie pohľadávky je irelevantné v prípade vykonávania zrážok z druhej tretiny, ak sa zráža na úhradu pohľadávky výživného.

senior, schody, rozmýšľanie, problém Čítajte viac S nákupmi vianočných darčekov opatrne! Aj na penziu môže siahnuť exekútor

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie?

Zo zákona o sociálnom poistení má dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Jedným z nich je jeho poukazovanie na účet (prípadne na účet jeho manžela/manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o poukazovanie dôchodku prostredníctvom pošty v mieste bydliska. Sociálna poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Prečo sa mi naďalej vykonávajú zrážky, aj keď som Sociálnej poisťovni oznámil, že dlžnú sumu som už poukázal oprávnenému?

Sociálna poisťovňa po nariadení exekúcie zrážkami z dôchodkovej dávky môže prestať vykonávať zrážky len na základe oznámenia, že pohľadávka oprávneného s príslušenstvom je uhradená, resp. na základe oznámenia o zastavení exekúcie z iného dôvodu. Uvedené Sociálnej poisťovni oznamuje orgán, ktorý exekúciu nariadil. Prestať vykonávať zrážky z dôchodkovej dávky výlučne na základe oznámenia povinného o uhradení pohľadávky nie je možné.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #exekúcie dôchodkov #zrážky z dôchodku
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy