Kompletný prehľad: Čo čaká penzie v roku 2022

Dôchodky sa opäť menia. Čaká ich valorizácia, vyššia aktuálna dôchodková hodnota, ale aj naďalej zakonzervované sumy penzijného minima. Zmeny sa dotknú viac ako 1,4 milióna slovenských penzistov.

31.12.2021 06:00
seniori, 2022, Vianoce, radosť Foto:
Dôchodky sa po prvý raz zvýšia len v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Penzisti tak dostanú pridané o 1,3 percenta.
debata (17)

Azda najväčšou zmenou bude v januári valorizácia už len o dôchodcovskú infláciu. Dôchodky sa zvýšia o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. „O valorizáciu dôchodku nie je potrebné žiadať. Penzisti dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022,“ informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Už druhý raz ale zostanú sklamaní tí dôchodcovia, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok. Jeho sumy sa ani tentoraz meniť nebudú.

Čo sa ale meniť bude a aj pozitívne ovplyvní výšku budúcich penzií, je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. „Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eura,“ uviedla Dvoráková.

V januári budúceho roka Sociálna poisťovňa prepočíta sumu exekučnej zrážky dôchodcom. Dôvodom je nielen valorizácia, ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Niektorým sa zrážky z dôchodkov znížia alebo prestanú vykonávať. „Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa zvyšuje z doterajších 218,06 na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne,“ vysvetlila.

žena, dôchodkyňa, kalkulačka, počítanie, úsmev Čítajte viac Veľké porovnanie: Príklady výpočtu dôchodkov dnes a v roku 2022

Viac si budú sporiť aj ľudia, ktorí posielajú príspevky do II. piliera. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. V roku 2021 to bolo 5,25 %. Zároveň sa sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera zníži o 0,25 % na 12,50 %. „Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera,“ dodala Zuzana Dvoráková.

Rezort práce ale chystá aj ďalšie zmeny. Predložil totiž návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Podľa neho chce zreformovať všetky piliere dôchodkového systému s cieľom zlepšiť finančnú udržateľnosť a zvýšiť dôchodky, zlepšiť informovanosť a transparentnosť dôchodkového systému v tzv. prvom pilieri, posilniť udržateľnosť penzijného systému väzbou na demografický vývoj, zaviesť spravodlivý systém valorizácie a ďalšie zmeny.

seniori, penzisti, dôchodcovia, sedenie, úsmev Čítajte viac 2022: Nové penzie budú vyššie ako tie tohtoročné. Aj o desiatky eur

Hlavným opatrením, ktoré podľa rezortu prispeje k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, je opätovné nadviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. V súčasnosti dôchodkový vek pevne určuje tabuľka, pričom rast dôchodkového veku sa zastaví v roku 2030 na úrovni 64 rokov. „Predpokladáme, že pri automatickom predlžovaní bude zachovaná zásada rovnakého dôchodkového veku v rámci ročníka, teda aby osoby narodené v rovnakom roku mali rovnaký dôchodkový vek,“ píše sa v návrhu. „Zároveň vychádzame z predpokladu, že dôchodkový vek bude automaticky zvyšovaný na mesačnej báze, teda o mesiace, pričom odhadujeme v najbližších rokoch tempo rastu dôchodkového veku na úrovni dvoch mesiacov ročne,“ uvádza rezort práce.

Zmena prvá: Dôchodkový vek

Dôchodkový vek od 1. januára 2021 pevne stanovuje tabuľka. Zmenil sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku.

Tabuľka dôchodkového veku
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov žien s počtom vychovaných detí  
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1957 62 r 6 m 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 58 r 3 m
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 60 r 9 m 59 r
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m 59 r 9 m
1960 63 r 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 6 m
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 3 m
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 7 m
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 11 m
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 62 r 2 m
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 62 r 4 m
1966 a viac 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac  
1957 62 r 61 r 6 m 61 r  
1958 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 2 m  
1959 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m  
1960 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m  
1961 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m  
1962 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m  
1963 63 r 62 r 6 m 62 r  
1964 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m  
1965 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m  
1966 a viac 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m  

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca.

Dôchodkový vek poistenec dovŕši v mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto mesiaca.

manželia, seniori, problém, starosti Čítajte viac Európa starne. Aké budú dôsledky?

Príklady

1.
Poistenka narodená: 31. októbra 1960
Počet vychovaných detí: 2
Dôchodkový vek: 62 rokov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 31. januára 2022

2.
Poistenka narodená: 1. apríla 1960
Počet vychovaných detí: 1
Dôchodkový vek: 62 rokov a 6 mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 1. októbra 2022

3.
Poistenec narodený: 31. decembra 1961
Počet vychovaných detí: 2
Dôchodkový vek: 62 rokov a 2 mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 28. februára 2024

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #aktuálna dôchodková hodnota #dôchodkový vek #minimálny dôchodok #prehľad #tabuľka #zmeny v penziách #exekúcie dôchodkov #informatívny výpočet penzie #zmeny v roku 2022 #ADH