Chystáte sa do penzie? Čo je inak

Čaká vás v tomto roku vybavovanie dôchodku? Na túto životnú zmenu by ste sa mali vopred pripraviť a mať nachystané doklady, aby vám bola penzia priznaná čo najskôr. Mnohí budúci penzisti si vybavovanie starobného dôchodku nechávajú na poslednú chvíľu, čo môže spôsobiť predĺženie jeho vybavenia.

10.01.2022 06:00
senior dôchodcovia dochodca peniaze Foto:
debata (4)

„Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ priblížila podmienky priznania starobnej penzie hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

„S prípravami na odchod do penzie odporúčame začať aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Je to čas potrebný na zhromaždenie dokumentov, kontrolu, či všetky odpracované obdobia, čiže obdobia dôchodkového poistenia, sú evidované v Sociálnej poisťovni a podobne. Odporúčame požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie a zaslanie informácie o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, z ktorej sa poistenec dozvie dôležité a potrebné údaje k dôchodku. Zároveň zistí, ak mu niektoré obdobie v evidencii chýba a v čase prípravy na dôchodok si ho môže pokojne a včas zdokladovať a doplniť do evidencie,“ vysvetľuje postup Dvoráková.

Po spísaní žiadosti o dôchodok a predložení všetkých potrebných dokladov pobočka Sociálnej poisťovne spísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi ústrediu, ktoré rozhodne o nároku na penziu a o jej sume písomným rozhodnutím, ktoré dostanete poštou. Je povinná tak urobiť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti o dôchodok. V problematických prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, o čom žiadateľa o dôchodok písomne informujú. Lehotu je možné predĺžiť len v mimoriadne zložitých prípadoch, napríklad keď sa musia preverovať doby poistenia či zárobky.

dôchodca, penzista, smútok, zúfalstvo, peniaze, dlh, bankovky, euro, exekúcia Čítajte aj Očakávate zvýšenie dôchodku? Mnohí sa ho nedočkajú

Poistenci, ktorí sú v preddôchodkovom veku, si presný deň odchodu do penzie môžu zistiť v tabuľke, ktorá fixne určuje penzijný vek. Každý, kto pôjde do penzie v roku 2022, bude mať vďaka vyššej aktuálnej dôchodkovej hodnote vyšší dôchodok ako človek, ktorý do penzie šiel v roku 2021. Kým vlani bola aktuálna dôchodková hodnota v sume 14,2107 eura, od januára je jej suma 15,1300 eura.

Človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, ale do penzie sa nechystá a ani o ňu nepožiada, by si mal postrážiť, aby o penziu požiadal do troch rokov od dosiahnutia dôchodkového veku.

penzista, senior, peniaze, bankovka, euro Čítajte aj Ste penzista s exekúciou? Sociálna poisťovňa niektorým splátky zníži alebo pozastaví

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad ak dôchodkový vek dovŕšil v roku 2015 a o dôchodok požiada v roku 2022 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2019, čiže najviac tri roky spätne.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #dôchodky #penzie #suma penzie #vybavovanie dôchodku