Dôchodkový vek? Opäť by sa mal predlžovať. Asi o dva mesiace

Dnes dôchodkový vek pevne určuje tabuľka. To by sa však už od budúceho roka malo zmeniť. Novela zákona o sociálnom poistení podľa ministerstva práce prispeje k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému aj tým, že sa vek odchodu do penzie opäť nadviaže na vývoj strednej dĺžky života.

15.02.2022 05:50
senior seniorka dôchodca Foto:
debata (50)

Navrhovaná právna úprava by mala zaviesť nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života, ktorý je nadviazaný na kalendárne ročníky, teda aby osoby narodené v rovnakom roku mali rovnaký dôchodkový vek. Zároveň by mal byť dôchodkový vek automaticky zvyšovaný po mesiacoch, teda zmena dôchodkového veku bude vyjadrená v mesiacoch. Na základe uvedeného a s prihliadnutím na vývoj strednej dĺžky života v dôchodkovom veku vypočítanej z poslednej demografickej prognózy Eurostatu EUROPOP2019 a údajov Štatistického úradu SR, sa odhaduje v najbližších rokoch tempo rastu dôchodkového veku na úrovni jedného alebo dvoch mesiacov ročne.

Prvý ročník, ktorému by sa penzijný vek mal začať upravovať, je ročník ľudí narodených v roku 1967, teda ide o osoby, ktoré v zásade začnú odchádzať do dôchodku až po roku 2030. Tzv. všeobecný dôchodkový vek sa bude znižovať v závislosti od počtu vychovaných detí, rovnako ako je to dnes, teda o 6, 12 alebo 18 mesiacov. V tejto súvislosti sa navrhuje, aby ženám, ktoré vychovali dieťa, bol aj naďalej dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). Rezort práce vydá opatrenie, ktorým určí dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1967 v roku 2026.

seniori dôchodcovia Čítajte aj Revolúcia v penziách: Prinesú chystané zmeny dôchodcom viac peňazí?

Vypustenie tzv. „dôchodkového stropu“ samo osebe nezakladá potrebu novelizácie zákona o sociálnom poistení v oblasti dôchodkového veku. Aktuálne platná a účinná právna úprava dôchodkového veku bude vykonateľná aj po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2023.

Vzhľadom na neustále predlžujúcu sa strednú dĺžku života je však potreba nadviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života z pohľadu finančnej udržateľnosti dôchodkového systému nevyhnutná. Aj napriek potrebe nadviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života je zrejmé, že predovšetkým v manuálnych profesiách je schopnosť v plnom rozsahu vykonávať zárobkovú činnosť až do dovŕšenia rastúceho dôchodkového veku limitovaná objektívnymi faktormi. V prípade zhoršeného zdravotného stavu, ktorý však nie je zhoršený v takom rozsahu, aby zakladal nárok na invalidný dôchodok, je v zmysle účinnej právnej úpravy možnosť odísť dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku do predčasného dôchodku, ak je suma predčasnej penzie vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

dôchodca, senior Čítajte viac Penzistov je na Slovensku menej. Vyplýva to z počtu vyplatených dôchodkov

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života má negatívny vplyv na prístup k právam poistencov, pretože osoby odchádzajúce do starobného dôchodku získajú nárok na starobný dôchodok vo vyššom veku, čo bude znamenať nižší počet vyplatených súm dôchodkov. Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života bude mať pozitívny vplyv na sumu novopriznaného starobného dôchodku, pretože vplyvom dlhšieho obdobia dôchodkového poistenia získajú poistenci nárok na vyššiu sumu novopriznaného starobného dôchodku.

Priemerné zvýšenie miery náhrady novopriznaných dôchodkov predstavuje na konci prognózy v roku 2070 približne 6,1 percentuálneho bodu, čo predstavuje zvýšenie o 11,7 %. Negatívny vplyv tohto opatrenia (zvýšenie veku pre nárok na starobný dôchodok) bude zároveň kompenzovaný možnosťou odchodu do dôchodku za 40 odpracovaných rokov, čo možno vnímať ako zavedenie „individuálneho dôchodkového veku“.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

senior dôchodca počítač Čítajte viac Penzisti: Kedy sa vám oplatí priznať dane. A musíte priznať 200 či 300 eurovú odmenu za očkovanie?

© Autorské práva vyhradené

50 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #starobný dôchodok #dôchodkový vek #vek odchodu do penzie