Vylepšia pracujúce deti penziu svojich rodičov? Pozrite si tabuľku

Podľa návrhu rezortu práce by deti mali mať od januára budúceho roka možnosť prispievať časťou svojich odvodov rodičom na penziu.

, 17.02.2022 06:00
senior rodicia a deti Foto:
Nárok na rodičovský dôchodok bude mať každý starobný a invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má pracujúce dieťa, ktoré platí poistné na starobné poistenie (vrátane tzv. poistencov štátu).
debata (98)

V prípade, že by deti prispievali každému rodičovi sumou zodpovedajúcou 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie spred dvoch rokov, teda ak má poistenec dvoch rodičov v penzii, môže im spolu prispieť sumou zodpovedajúcou 5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie.

Nárok na rodičovský dôchodok bude mať každý starobný a invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má pracujúce dieťa, ktoré platí poistné na starobné poistenie (vrátane tzv. poistencov štátu). Rodičovský dôchodok sa predpokladá vo výške 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie pre každého rodiča. Rezort predpokladá, že možnosť prispievať na penziu rodičov bude využitá na viac ako 90 %.

Nespravodlivosť v dôchodkoch matiek: Ako sú dôchodcovia – rodičia diskriminovaní
novodôchodkyňa v roku 2023 mesačný dôchodok mesačná diskriminácia ročná diskriminácia
bez detí 712 eur
s 1 dieťaťom 665 eur – 47 eur – 564 eur
s 2 deťmi 632 eur – 80 eur – 960 eur
s 3 deťmi 528 eur – 184 eur – 2 208 eur
so 4 deťmi 466 eur – 246 eur – 2 952 eur

Právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá poistenca vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. V zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy platenia poistného nie je možné, aby časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe poistenec poskytoval osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (asignácia odvodov). V zmysle uvedeného sa navrhuje zaviesť tzv. rodičovský dôchodok, ktorý by uvedené zohľadňoval.

Koľko penzistov môže počítať s rodičovským bonusom od 1. januára 2023

136-tisíc dôchodcov s 1 dieťaťom

426-tisíc dôchodcov s 2 deťmi

181-tisíc dôchodcov s 3 deťmi

46-tisíc dôchodcov so 4 deťmi

27-tisíc dôchodcov s 5 a viac deťmi

Navrhuje sa, aby v prípade existencie nároku na rodičovský dôchodok mohlo dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má vlastnému rodičovi, ktorý ho vychoval, zaniknúť. Na základe tohto vyjadrenia dôjde k zániku nároku na rodičovský dôchodok najskôr od prvého dňa piateho roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok. Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.

Rodičovský bonus zmierňuje diskrimináciu rodičov – dôchodcov (najmä matiek), ktorí vychovali:

2,3 milióna svojich aktuálne na Slovensku pracujúcich detí

Príklad matky novodôchodkyne s 2 deťmi

Diskriminácia v roku 2023: – 80 eur mesačne

Diskriminácia v roku 2023: – 960 eur ročne

Rodičovský bonus, ak tieto 2 deti

zarábajú po 1 000 eur: + 50 eur mesačne

zarábajú po 1000 eur: + 600 eur ročne

Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku je odhadované v roku 2023 na úrovni 57,40 eura a v roku 2024 na úrovni 60,60 eura. Počet dotknutých poberateľov starobných dôchodkov (vrátane invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku) bude v roku 2023 približne na úrovni približne 828-tisíc a v roku 2024 na úrovni približne 836-tisíc osôb.

Výpadok príjmov Sociálnej poisťovne sa odhaduje v roku 2023 približne na 570,6 mil. eur a v roku 2024 približne na 608,0 mil. eur. Na základe údajov Sociálnej poisťovne rezort predpokladá, že takýmto spôsobom by prispievalo rodičom na dôchodok v roku 2023 približne 1 000 004 pois­tencov a v roku 2024 približne 1 000 014 pois­tencov.

© Autorské práva vyhradené

98 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #deti #rodičia #suma dôchodku #rodičovský bonus