Vylepšia pracujúce deti penziu svojich rodičov? Pozrite si tabuľku

Podľa návrhu rezortu práce by deti mali mať od januára budúceho roka možnosť prispievať časťou svojich odvodov rodičom na penziu.

17.02.2022 06:00
senior rodicia a deti Foto:
Nárok na rodičovský dôchodok bude mať každý starobný a invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má pracujúce dieťa, ktoré platí poistné na starobné poistenie (vrátane tzv. poistencov štátu).
debata (98)

V prípade, že by deti prispievali každému rodičovi sumou zodpovedajúcou 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie spred dvoch rokov, teda ak má poistenec dvoch rodičov v penzii, môže im spolu prispieť sumou zodpovedajúcou 5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie.

Nárok na rodičovský dôchodok bude mať každý starobný a invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má pracujúce dieťa, ktoré platí poistné na starobné poistenie (vrátane tzv. poistencov štátu). Rodičovský dôchodok sa predpokladá vo výške 2,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie pre každého rodiča. Rezort predpokladá, že možnosť prispievať na penziu rodičov bude využitá na viac ako 90 %.

Nespravodlivosť v dôchodkoch matiek: Ako sú dôchodcovia – rodičia diskriminovaní
novodôchodkyňa v roku 2023 mesačný dôchodok mesačná diskriminácia ročná diskriminácia
bez detí 712 eur
s 1 dieťaťom 665 eur – 47 eur – 564 eur
s 2 deťmi 632 eur – 80 eur – 960 eur
s 3 deťmi 528 eur – 184 eur – 2 208 eur
so 4 deťmi 466 eur – 246 eur – 2 952 eur

Právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá poistenca vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. V zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy platenia poistného nie je možné, aby časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe poistenec poskytoval osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (asignácia odvodov). V zmysle uvedeného sa navrhuje zaviesť tzv. rodičovský dôchodok, ktorý by uvedené zohľadňoval.

Koľko penzistov môže počítať s rodičovským bonusom od 1. januára 2023

136-tisíc dôchodcov s 1 dieťaťom

426-tisíc dôchodcov s 2 deťmi

181-tisíc dôchodcov s 3 deťmi

46-tisíc dôchodcov so 4 deťmi

27-tisíc dôchodcov s 5 a viac deťmi

Navrhuje sa, aby v prípade existencie nároku na rodičovský dôchodok mohlo dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má vlastnému rodičovi, ktorý ho vychoval, zaniknúť. Na základe tohto vyjadrenia dôjde k zániku nároku na rodičovský dôchodok najskôr od prvého dňa piateho roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok. Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.

Rodičovský bonus zmierňuje diskrimináciu rodičov – dôchodcov (najmä matiek), ktorí vychovali:

2,3 milióna svojich aktuálne na Slovensku pracujúcich detí

Príklad matky novodôchodkyne s 2 deťmi

Diskriminácia v roku 2023: – 80 eur mesačne

Diskriminácia v roku 2023: – 960 eur ročne

Rodičovský bonus, ak tieto 2 deti

zarábajú po 1 000 eur: + 50 eur mesačne

zarábajú po 1000 eur: + 600 eur ročne

Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku je odhadované v roku 2023 na úrovni 57,40 eura a v roku 2024 na úrovni 60,60 eura. Počet dotknutých poberateľov starobných dôchodkov (vrátane invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku) bude v roku 2023 približne na úrovni približne 828-tisíc a v roku 2024 na úrovni približne 836-tisíc osôb.

Výpadok príjmov Sociálnej poisťovne sa odhaduje v roku 2023 približne na 570,6 mil. eur a v roku 2024 približne na 608,0 mil. eur. Na základe údajov Sociálnej poisťovne rezort predpokladá, že takýmto spôsobom by prispievalo rodičom na dôchodok v roku 2023 približne 1 000 004 pois­tencov a v roku 2024 približne 1 000 014 pois­tencov.

© Autorské práva vyhradené

98 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #deti #rodičia #suma dôchodku #rodičovský bonus