Nové dôchodky budú nižšie. O akú sumu?

Sumu penzie do značnej miery ovplyvňuje aktuálna dôchodková hodnota. Tá každým rokom rastie. To ale už od januára zrejme nebude pravda.

21.02.2022 06:00
adh Foto:
debata (50)

V nadväznosti zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému sa navrhuje korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V súčasnosti je aktuálna dôchodková hodnota každoročne k 1. januáru upravovaná vzhľadom na medziročnú zmenu priemernej mzdy v národnom hospodárstve zistenú Štatistickým úradom SR za 3. štvrťrok kalendárneho roka.

Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mzdy sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty. To znamená, že ak by predstavovala medziročná zmena priemernej mzdy za 3. štvrťrok napríklad rast na úrovni 5 %, na určenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa použije hodnota 0,95 × 5 % = 4,75 %, teda index úpravy bude predstavovať hodnotu 1,0475.

Negatívny vplyv na sumu dôchodku, ktorý zakladá korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude v dlhodobom horizonte korigovaný nadviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Na základe prognózy sa predpokladá, že kombináciou vplyvov opatrení – korekcia ADH a nadviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, bude mať bezdetný poistenec v dlhodobom horizonte približne rovnako vysoký dôchodok (v niektorých prípadoch vyšší) ako podľa súčasného právneho stavu a to v dôsledku dlhšieho obdobia dôchodkového poistenia.

Úsporu vo výdavkoch v roku 2023 odhaduje na úrovni približne 0,7 milióna eur a v roku 2024 na úrovni približne 2,2 milióna eur.

Príklady výpočtu dôchodku tento rok

Príklad č. 1: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 43,6768 roka, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí takto: 1,0012 × 43,6­768 × 15,1300= 661,70 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43,8028 roka, a aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí takto: 0,5416 × 43,8­028 × 15,1300 = 359,00 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

50 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #penzie #suma penzie #ADH