Dôchodky: Ako sa v nich vyznať? Kedy máte na čo nárok

Viac ako milión sedemstotisíc dôchodkov posiela každý mesiac Sociálna poisťovňa slovenským penzistom. Niektorú z penzijných dávok poberá takmer 1,4 milióna dôchodcov, zvyšné sa vyplácajú v súbehu. Kedy a na ktorý druh dôchodku máte nárok? Ktorý z nich môžete dostávať v súbehu?

24.02.2022 06:00
seniori dôchodcovia dôchodca penzista Foto:
Tisícky Slovákov pracujú veľa rokov za málo peňazí. Kým ešte pred niekoľkými rokmi po odchode do penzie spadali do systému hmotnej núdze, teraz majú, po splnení podmienok, nárok na minimálny dôchodok.
debata

Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahne dôchodkový vek a odpracuje aspoň 15 rokov. Ak poistenec podmienky nespĺňa, jeho žiadosť bude zamietnutá. Čím viac rokov odpracujete a čím viac zarábate, tým vyššia môže byť aj vaša budúca penzia. Ak človek odpracoval 15 rokov a zarábal priemernú mzdu, jeho penzia bude približne 230 eur. Ak ale za rovnakých podmienok odpracoval 45 rokov, jeho dôchodok bude viac ako 680 eur.

Tisícky Slovákov však pracujú veľa rokov za málo peňazí. Kým ešte pred niekoľkými rokmi po odchode do penzie spadali do systému hmotnej núdze, teraz majú, po splnení podmienok, nárok na minimálny dôchodok. Ten dostanú v prípade, že odpracujú viac ako 30 kvalifikovaných rokov. Teda ak v jednom roku zarobia aspoň 24,1 percenta priemernej mzdy, po splnení podmienok môžu dostať minimálny dôchodok. Za 30 rokov je penzijné minimum v sume 334,30 eura mesačne.

Ak máte maximálne dva roky do dosiahnutia penzijného veku, cítite sa unavení alebo ste prišli o prácu, môžete požiadať o predčasnú penziu. „Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 261,70 eura. Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 261,70 eura,“ povedala Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Navyše sa celková suma penzie kráti o 0,5 % za každý mesiac, o ktorý idete do penzie skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek.

Invalidný dôchodok zas je dávkou, na ktorú majú nárok aj mladí ľudia. Aby ho človek dostal, musí splniť tri podmienky, a to súčasne: musí byť invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí.

Poslednou penzijnou dávkou sú pozostalostné dôchodky. Ak je pozostalý aj penzistom, môže túto dávku dostávať v takzvanom súbehu. Pozostalostný dôchodok ale nie je celým dôchodkom po zomretom. Priznáva sa len 60 percent z tejto sumy. A keď je pozostalý aj poberateľom starobného dôchodku, vyšší dôchodok sa vypláca v plnej sume a nižší v sume jednej polovice. Ak teda pozostalý dostáva penziu v sume 300 eur a pozostalostný dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 200 eur, bude tento penzista dostávať svoju penziu v plnej sume a pozostalostnú dávku v sume jednej polovice. Spolu tak dostane 400 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #penzisti #penzie #druhy penzií