Invalidný dôchodok nedostanete automaticky. Koľko peňazí vám dajú a kedy vám žiadosť zamietnu?

Žiadosť o invalidný dôchodok vám zamietnu v prípade, ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou alebo ak ste nezískali potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok.

01.03.2022 06:00
muž, invalid, invalidný vozík, rúra Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Platí aj podmienka odpracovaných rokov

Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných.

Zákon to stanovuje takto:

ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,

nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,

nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,

nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,

nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,

nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,

nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Príklad č. 1

Posudkový lekár na základe žiadosti o invalidný dôchodok posúdil dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pána Petra na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 39 percent.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, pretože jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 39 percent, a teda nie je vyššia ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom.

Príklad č. 2

Žiadosť o invalidný dôchodok pre dlhodobé zdravotné problémy si podal 44-ročný Karol. Posudkový lekár na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie stanovil jeho mieru poklesu schopnosti pracovať na 75 percent, invalidita mu vznikla od 10. februára tohto roka. K tomuto dňu má však odpracovaných len deväť rokov.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla, pretože nezískal potrebný počet odpracovaných rokov. Aby mu bol invalidný dôchodok priznaný, mal by mať odpracovaných najmenej desať rokov.

Koľko peňazí dostanete?

Príklad č. 1:

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 15,1300 = 251,50 eura mesačne

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 3,30 eura mesačne na 254,80 eura mesačne.

Príklad č. 2:

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 15,1300 × 50 % = 300,70 eura mesačne

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 4,00 eurá mesačne na 304,70 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne, Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #invalidný dôchodok #invalidita #suma penzie