Pokračovanie článku: Ďalších 10 otázok o dôchodkoch, ktoré kladiete najčastejšie

16. Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?
Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu SP zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, SP zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

17. Od 5. marca 2021 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý sa mi nevypláca, nakoľko som zamestnaná. Dňa 5. 5. 2022 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?
Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

18. Som poberateľkou starobného dôchodku v sume 405,80 eura mesačne. Zomrel mi manžel, ktorému bol vyplácaný starobný dôchodok v sume 432,20 eura mesačne. Bude sa mi vdovský dôchodok vyplácať vo výške 60 % starobného dôchodku manžela?
Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku (predčasného alebo invalidného dôchodku) a vdovského dôchodku (vdoveckého dôchodku), ten dôchodok, ktorý je vyšší, sa vypláca v plnej sume a z nižšieho dôchodku sa vypláca jedna polovica. Vdovský dôchodok, ktorý je 60 % manželovho starobného dôchodku, je 259,40 eura. Pretože je nižší ako starobný dôchodok vyplácaný v sume 405,80 eura, bude sa vdovský dôchodok vyplácať v sume jednej polovice, teda v sume 129,70 eura.

19. Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?
Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

20. Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 5. apríla tohto roka dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Čo v prípade, ak bude starobný dôchodok nižší ako invalidný dôchodok?
Áno, odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku môžete požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať vám bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa bude vyplácať dôchodok, ktorý si zvolíte.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #invalidný dôchodok #minimálny dôchodok #osobný mzdový bod
Flowers