Ktoré roky sa započítavajú do penzie?

Chystáte sa do penzie? Ktoré roky sa do odpracovaných rokov počítajú a ktoré nie?

15.03.2022 08:43
senior dôchodca otázka Foto:
debata (39)

Dôchodkový vek som dovŕšil 21. decembra 2021. Myslel som, že ak budem pracovať do konca roka a o dôchodok požiadam až od 1. januára 2022, do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2021. V rozhodnutí o priznaní dôchodku je však ako posledný rok rozhodujúceho obdobia uvedený rok 2020. Prečo, keď som rok 2021 odpracoval ce­lý?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok ste splnili 21. decembra 2021, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú roky 1984 až 2020, a to aj vtedy, ak ste boli zárobkovo činný do konca roku 2021.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku, t. j. za obdobie od 21. decembra do 31. decembra 2021, vám bola určená suma dôchodku z vymeriavacieho základu dosiahnutého v období po vzniku nároku na starobný dôchodok. Vypočítaná suma za uvedené obdobie sa pripočítala k sume starobného dôchodku určenej do vzniku nároku na starobný dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

39 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #suma penzie