Exekúcia dôchodkov: Koľko vám môžu zobrať z penzie?

Zrážajú vám z penzie exekučné zrážky? Sociálna poisťovňa tento rok prepočítala ich výšku a viacerým sa možno suma, o ktorú majú pre exekúciu nižší dôchodok, znížila.

31.03.2022 06:00
dôchodok, počítač, žena, dôchodkyňa, penzistka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Fyzická osoba, teda aj dôchodca sa môže dostať do exekúcie z viacerých príčin. "Konkrétne dôvody sú rôzne. Môže to byť napríklad neuhradená pokuta, výkaz nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení, nedoplatky na daniach, súdne rozhodnutie,“ vysvetľuje advokátka Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH. Upozorňuje, že exekučný poriadok neobsahuje žiadne špeciálne ustanovenia na ochranu dôchodcov.

Tento rok sa ale mnohým dôchodcom výška exekučnej zrážky zmenila. Donedávna sa tak dialo s každým zvýšením dôchodku. Na rozdiel od minulých rokov, keď sa zrážka pri zvýšení dôchodku zvyšovala, po prepočte od 1. januára 2022 sa zrážka niektorým dôchodcom zníži alebo sa zrážky prestanú vykonávať. Dôvodom prepočtu je nielen zvýšenie dôchodku od 1. januára 2022 (valorizácia), ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. Písomnú informáciu o zmene poisťovňa posielala všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka. Viacerí sa v nich dozvedeli, že exekučná zrážka sa im znižuje alebo ich poisťovňa dokonca informovala o ukončení exekučných zrážok. Prečo?

dôchodok, žena, kvety Čítajte viac Dôchodkový systém? To sú tri penzijné piliere

Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu). Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvýšila z 218,06 eur na 305,28 eur, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na povinného (dlžníka) sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu, informovala Sociálna poisťovňa.

Zmena sa dotkla aj tých penzistov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na povinného (dlžníka) ostala nezmenená a predstavuje 91,58 eura. Zvýšila sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume na povinného, a to na 76,32 eura mesačne z pôvodných 38,15 eura mesačne. V dôsledku zmeny základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu), sa po prepočte od 1. januára 2022 suma zrážky znížila alebo sa zrážky prestali vykonávať.

dôchodcovia Čítajte viac Ďalších 10 otázok o dôchodkoch, ktoré kladiete najčastejšie

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta takzvaná základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov