Kde vám pomôžu predísť exekúcii

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatné právne konzultácie. V centre si môže podať žiadosť ktokoľvek.

12.04.2022 08:00
žena, právnička, advokátka, právnik, advokát Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Žiadosti sú dostupné na internetovej stránke www.centrumprávnejpomoci.sk, ale tiež je možné si žiadosť vypýtať v ktorejkoľvek kancelárii. Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive. Ak je žiadosť neúplná, centrum preruší konanie a žiadateľa vyzve písomne na odstránenie nedostatkov, ktoré žiadosť má. Keď je podaná žiadosť, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti, centrum do 30 dní rozhodne o nároku na právnu pomoc.
  • Pri bezplatnom poskytovaní právnej pomoci sa skúma materiálna núdza žiadateľa. Jedným z kritérií na poskytnutie bezplatnej pomoci je príjem, ktorý nepresahuje 1,4-násobok sumy aktuálneho životného minima, čo je momentálne suma 301 eur pre samostatne posudzovanú fyzickú osobu. Suma sa zvyšuje, ak je žiadateľ posudzovaný spoločne s ďalšou osobou, ktorá s ním žije v domácnosti (manželia sa spoločne neposudzujú, ak ide o konanie o rozvod) alebo má žiadateľ nezaopatrené, čiže maloleté deti alebo deti, ktoré ešte chodia do školy. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie každé dieťa do veku 26 rokov s podmienkou, že ešte chodí do školy. Pokiaľ však žiadateľ presahuje 1,4-násobok príjmu, tak je možné poskytnúť právnu pomoc s finančnou spoluúčasťou žiadateľa vo výške 20 % trov právneho zastúpenia. Právna pomoc s finančnou spoluúčasťou žiadateľa sa poskytuje v prípade, ak žiadateľ presahuje 1,4-násobok sumy životného minima, ale nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, čiže pri samostatne posudzovanej osobe to je 344 eur.
dôchodcovia Čítajte viac Ďalších 10 otázok o dôchodkoch, ktoré kladiete najčastejšie
  • Okrem poskytovania bezplatnej právnej pomoci centrum poskytuje pomoc aj formou predbežnej konzultácie. Nárok na predbežnú konzultáciu má každý. Nie je nutné spĺňať žiadne podmienky. Predbežná konzultácia pozostáva z vysvetlenia podmienok poskytnutia právnej pomoci, základného poradenstva v danej veci, upozornenie na zmeškanie lehoty a pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Takáto pomoc sa poskytuje v jednej právnej veci, len jedenkrát a konzultácia trvá maximálne jednu hodinu. Konzultácia je podľa zákona spoplatnená sumou 4,50 eura a je potrebné si doniesť so sebou všetky veci, ktoré s konzultovanou vecou súvisia, napr. zmluvy. Konzultáciu je možné využiť opakovane, ale nesmie ísť o tú istú právnu vec, ktorá už raz prekonzultovaná bola. Na konzultáciu je nutné sa vopred objednať, a to buď priamo v niektorej kancelárii, alebo telefonicky na čísle 0650 105 100. Kon­zultačné dni sú v kanceláriách vždy v pondelok a v stredu.

Predmetom predbežnej konzultácie je:

  • vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci
  • základná právna rada
  • upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnej veci
  • pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov #Centrum právnej pomoci