7 krokov ako sa vyhnúť problémom s exekúciou

Prečítajte si 7 tipov, ako sa vyhnúť problémom a o čo sa zaujímať.

13.04.2022 08:00
exekútor, exekúcia, dôchodca, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
 1. Dobre si zvážiť, či a aký úver spotrebiteľ potrebuje, a to aj s ohľadom na schopnosť úver splácať. Porovnať ponuky viacerých veriteľov.
 2. Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie a poradiť sa s blízkymi osobami alebo právnikom o zmluvných podmienkach a výhodnosti zmluvy. Súčasne od veriteľa žiadať, aby posúdil a poradil spotrebiteľovi, aký úver by bol pre neho výhodný. Pred podpisom zmluvy žiadať veriteľa o vysvetlenie tých častí zmluvy, ktorým spotrebiteľ nerozumie.
 3. Po podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasností s predstihom písomne kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné omeškanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splátok úveru a podobne. V prípade akýchkoľvek problémov s plnením záväzkov odporúčame spotrebiteľom vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc. Ak ide o spotrebiteľský úver alebo úver uzavretý prostriedkami komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ aj zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
 4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať návrh na súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy alebo jej niektorých zmluvných podmienok, prípadne, aby súd určil, že úver je bezúročný, bez poplatkov, pričom ak spotrebiteľ takýto úver preplatil, má voči veriteľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Video
Právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH o exekúciách dôchodcov - odvysielané 18. 12. 2020.

5. Ak je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobný rozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia podal na súd odpor napríklad z dôvodu porušenia práv na ochranu spotrebiteľa a žiadal platobný rozkaz zrušiť. V samotnom súdnom konaní môže spotrebiteľ namietať plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok, namietať bezúročnosť úveru, premlčanie a žiadať o súdnu ochranu z úradnej povinnosti.

6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spotrebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd podľa svojho bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol rozsudok zrušený a rozhodcovská doložka vyhlásená za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Súčasne v žalobe je potrebné žiadať odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku.

7. Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu – treba sa brániť, najmä ak sa vymáhaný nárok ukazuje ako neoprávnený a neprimeraný, a to aj v exekúcii – treba podať námietky proti exekúcii, prípadne návrh na zastavenie alebo odklad exekúcie a žiadať, aby súd exekúciu zastavil.

dôchodca, senior, okuliare, dôchodok, prekvapenie Čítajte viac Valorizácia a minimálny dôchodok: Vypláca sa výhodnejšia penzia

O čo sa zaujímať

Spotrebiteľ by sa mal zaujímať najmä o tieto zmluvné podmienky a podmienky poskytnutia úveru:

 1. Celková odplata – teda koľko v celkovom vyjadrení zaplatí za úver so všetkými poplatkami – celková odplata by nemala v žiadnom prípade prevýšiť dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby požadovanej bankami pri obdobných úveroch podľa miesta a času poskytnutia úveru.
 2. Aké poplatky a v akej výške má spotrebiteľ platiť v súvislosti s úverovým vzťahom.
 3. Aké sankcie, najmä zmluvné pokuty obsahuje zmluva pri porušení jednotlivých zmluvných povinností.
 4. Aké bude zabezpečenie v súvislosti s poskytnutým úverom (dohoda o zrážkach zo mzdy, záložné právo, zmenka, uznanie dlhu).
 5. Kedy a z akých dôvodov hrozí jednorazové zosplatnenie celého úveru.
 6. Ako sa budú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu – obsahuje zmluva rozhodcovskú doložku?
 7. Akým spôsobom a za akých podmienok možno úver predčasne splatiť a ukončiť zmluvný vzťah.
 8. V ktorých prípadoch môže veriteľ jednostranne zmeniť zmluvu a za akých podmienok v tomto prípade prislúcha spotrebiteľovi právo na jej predčasné ukončenie (napríklad bezodplatná výpoveď zmluvy s určením primeraných splátok)

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov