Názor odborníkov: 13. dôchodok ako nesystémová dávka

Na otázky odpovedajú doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., výskumný pracovník a co-founder Oranžová obálka z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) Radovan Ďurana.

02.05.2022 11:00
13, trinásty dôchodok, trinástka Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Vláda sa chystá vyplatiť polovicu 13. dôchodku seniorom už v lete. Pomôže tento krok penzistom?

Ján Šebo: Riešenie vyplatenia 13. dôchodkov dávky skôr by mohlo reálne zmierniť dočasné finančné tlaky vysokej inflácie na príjmy domácností penzistov. Mechanizmus valorizácie dôchodkov je nastavený tak, aby zachytil infláciu a zvýšil dôchodky o nárast cien spotrebného koša domácností dôchodcov. Tento mechanizmus však reaguje s oneskorením 6 až 12 mesiacov. Inak povedané, inflácia v tomto roku sa prejaví v náraste dôchodkov nasledujúci rok. Stále však považujem 13. dôchodok za nesystémovú dávku, ktorá nemá čo robiť v dôchodkovom systéme.

Radovan Ďurana: Určite áno. Aj vďaka politike nulových úrokových sadzieb máme na Slovensku vysokú mieru inflácie. Tie isté peniaze kúpia dôchodcom v decembri menej ako v júni.

penzia, dôchodok, predčasný, kalkulačka, faktúra, odvody Čítajte viac Môžete poberať súčasne predčasný dôchodok a dávku v nezamestnanosti?

Zástupcovia Jednoty dôchodcov na Slovensku žiadali zvýšenie penzií od apríla o 3 %. Bolo by to lepšie riešenie ako rozdelenie 13. dôchodku?

Ján Šebo: Akékoľvek zmeny v systéme valorizácie dôchodkov by mali byť navrhnuté rozumne tak, aby dokázali reagovať na rôzne situácie. Preto je možné uvažovať aj nad tým, aby valorizácia dôchodkov bola viackrát do roka. Tu je však nutné na to pripraviť dôsledne analýzu dopadov a najmä preskúmať administratívnu náročnosť na strane Sociálnej poisťovne. Infláciu meriame každý mesiac, a preto si ako ekonóm viem predstaviť aj častejšiu valorizáciu do roka, aby sa citlivejšie reagovalo na prípadné zmeny v inflácii počas roka. Ale tu by som zdôraznil, že tento proces je nutné vyriešiť aj z pohľadu rozpočtovania verejných zdrojov.

Radovan Ďurana: 13. dôchodok je umelý prvok v poistnom systéme, je správne, že ak chcú týmto spôsobom podporiť dôchodcov, volia túto cestu. Plošné zvyšovanie o 3 % by bolo menej adresné, navyše väčšina dôchodcov dostala dávku „očkovné“, ktorá bola vyššia, ako by bolo 3 % zvýšenie priemerného dôchodku. Príjmy dôchodcov sa tiež zvyšovali pri nedávnom zvyšovaní 13. dôchodku či minimálneho dôchodku. Netreba zabúdať, že hoci sa v tomto roku dôchodky valorizovali len o 1,3 %, budúci rok to bude podstatne viac – až o 8,3 %, čo by malo byť viac ako inflácia v budúcom roku.

Česká vláda pristúpila k zvyšovaniu penzií už teraz. Môžu si to Česi, na rozdiel od nás, dovoliť?

Ján Šebo: V Českej republike je dôchodkový systém organizovaný ako verejný výdavkový program. Na Slovensku je to poistný systém. Vo verejnom výdavkovom programe dokáže vláda rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať. Nevýhodou je však veľká politická citlivosť takého programu na preferencie vlády. Inak povedané, dôchodkový systém je náchylnejší na preferencie politikov. Poistný systém je organizovaný (alebo aspoň jeho princípy) sú položené na poistení, teda platíte si za to, aby ste v budúcnosti pri výskyte poistnej udalosti (dosiahnutí dôchodkového veku a odpracovaní minimálneho počtu rokov) dostali poistnú dávku – starobný dôchodok. Preto nejde o to, či si to môžeme dovoliť, ale ako nastaviť dôchodkový systém tak, aby zachytával aj prudšie zmeny v inflácii počas roka. Upozorňujem však, že mechanizmus valorizácie by mal fungovať oboma smermi, teda pri inflácii by sa mali zvyšovať dôchodky a pri deflácii znižovať.

Radovan Ďurana: Tak česká, ako aj slovenská vláda momentálne hospodária s obrovskými deficitmi. V zásade platí, že každé zvyšovanie dávok zvyšuje dlh, zvyšuje úrokové náklady – a vytvára tlak na ďalšie zvyšovanie daní. Z pohľadu deficitu si ani jedna vláda nemôže dovoliť dodatočné výdavky. Ako-tak ospravedlniteľný by bol postup, ak by bola na zvýšenie dôchodkov použitá časť usporených výdavkov. Česká vláda napríklad znížila zľavy na cestovanie dôchodcov a študentov, prijala aj viaceré iné úsporné opatrenia.

práca, fabrika, šičky, košele, dôchodok Čítajte viac Predčasná penzia alebo podpora? Podpora môže ušetriť percentá, o ktoré bude váš dôchodok vyšší

Aké by bolo podľa vášho názoru ideálne riešenie situácie seniorov, aby neprepadli ešte viac do rizika chudoby?

Ján Šebo: Tu musím zdôrazniť, že domácnosti dôchodcov nie sú najohrozenejšou skupinou z pohľadu rizika chudoby. Najohrozenejšími skupinami sú mladé rodiny s viacerými malými deťmi, kde jeden člen (zväčša matka) nepracuje v dôsledku starostlivosti o deti, neúplné rodiny s viacerými deťmi a jedným živiteľom a až potom sú to jednočlenné domácnosti dôchodcov. Všetky tieto skupiny potrebujú pomôcť, a preto by sme sa nemali sústreďovať len na jednu skupinu na úkor iných.

Riešenie je možné v posilnení možnosti flexibilne pracovať a získavať dodatočný príjem. Tu naozaj zaostávame za Európou. Miera flexibility pracovných miest je na Slovensku extrémne nízka. Takže tu vidím naozaj veľký priestor na zlepšenie životnej situácie domácností ohrozených chudobou. Druhým možným riešením je zvýšenie disponibilného príjmu cez daňovo-odvodovú reformu, ktorá by znížila zaťaženie práce. Tieto dve riešenia sa dajú realizovať v strednodobom horizonte. V dlhodobom horizonte pomôže len a len kvalitná dôchodková reforma, ktorá bude založená práve na sledovaní cieľa odstránenia rizika chudoby v starobe a posilnení dodatočných foriem príjmu v starobe najmä cez sporivé schémy. Z krátkodobého hľadiska je vhodné individuálne posudzovať mieru chudoby konkrétnych rodín a nahradiť plošné dávky cielenými formami pomoci. Inak povedané, zmeniť neadresné formy pomoci na veľmi cielené formy cez sledovanie príjmu a majetkových pomerov domácností.

Radovan Ďurana: Ekonomika má momentálne dva zásadné problémy. Infláciu a rôzne obmedzenia z titulu vojny na Ukrajine. Tieto faktory znamenajú prepad životnej úrovne v podstate všetkých domácností. Ak by chcela tento prepad minimalizovať, musela by krajinu viac zadlžiť, alebo zvýšiť dane pracujúcich. Domácnosti pracujúcich by tak na to doplatili dvakrát, aj vyšším zdanením, aj na infláciu. Samozrejme, existujú domácnosti s veľmi nízkymi dôchodkami, a tam je možné kompenzovať situáciu jednorazovými platbami. Uvažovať by sme tiež mohli o príspevku na bývanie, ktorý existuje v Českej republike. Tam domácnosť, ktorá minie viac ako 30 až 35 % na bývanie vrátane energií, môže získať dodatočnú podporu. Takáto dávka by bola určená pre všetkých, nielen dôchodcov. Vieme, že nízke príjmy sa týkajú aj mnohých domácností s jedným rodičom… Zázraky sa však v dôchodkoch urobiť nedajú, vždy musí niekto zvyšovanie dôchodkov zaplatiť.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #trináste dôchodky