Invalidita či hendikep? Jedno však nevylučuje druhé

Invalidita, invalidný človek, hendikep, ťažko zdravotne postihnutý človek. Funkčná porucha alebo miera poklesu schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa a úrad práce. Jedno síce nevylučuje druhé, avšak často v nich aj ľudia, ktorých sa tieto pojmy týkajú, nemajú celkom jasno. Najmä pokiaľ ide o dávky, ktoré z jednotlivých znevýhodnení vyplývajú.

02.05.2022 08:00
vozíčkar, hendikep, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak človek s funkčnou poruchou požiada o priznanie statusu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môže žiadať o príspevok na kompenzáciu. Ak má niekto mieru poklesu schopnosti pracovať, a to o viac ako 41 percent, môže požiadať o invalidný dôchodok. O ťažkom zdravotnom postihnutí rozhoduje úrad práce a o invalidite zas Sociálna poisťovňa.

Invaliditita je stav, ktorý zásadným spôsobom bráni práci, ťažké zdravotné postihnutie zas ovplyvňuje schopnosť viesť aktívny život, ale nemusí brániť možnosti pracovať. Invalidný dôchodok môže poberať iba dospelá osoba, zatiaľ čo príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia aj dieťa.

Ťažké zdravotné postihnutie nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný, alebo nie, nemá vpyv na to, či má, alebo nemá nárok na nejaký kompenzačný príspevok. Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

senior dôchodca pracujúci dôchodca pracujúci penzista Čítajte viac Penzistov je na Slovensku menej. Ubudlo najmä invalidných dôchodcov

Ak má človek dlhodobo zdravotné problémy a je dlhodobo chorý, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Aby sa tak však stalo, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent. Ak je uznaný za invalidného, dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. Môže však požiadať o preukaz zdravotne znevýhodnenej osoby, parkovací preukaz alebo príspevky na kompenzáciu. Aj keď človek dostane preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby, napriek hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy.

Mnohí zdravotne znevýhodnení ľudia si myslia, že ak majú priznaný invalidný dôchodok, automaticky majú priznanú aj funkčnú poruchu a nárok aj na kompenzačné príspevky. Lenže ak nie sú zároveň držiteľmi preukazu ŤZP, na príspevky nárok nemajú.

Ak splní podmienky na príspevok na kompenzáciu človek, ktorý je invalidný podľa posudku lekára Sociálnej poisťovne a navyše je podľa komplexného posudku vydaného úradom práce uznaný aj ako ťažko zdravotne postihnutý, môže úrad práce požiadať, a to písomne, o niektorý z príspevkov.

muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidný dôchodok nedostanete automaticky. Koľko peňazí vám dajú a kedy vám žiadosť zamietnu?

Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetlili pracovníci tlačového odboru rezortu práce.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ konštatovala Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

„Pokles schopnosti pracovať posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ vysvetlila. Tú možno potom navýšiť najviac o 10 percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #hendikep #invalidita