Pokračovanie článku: Ktoré roky sa započítajú do penzie? A prečo sa neráta ten posledný odpracovaný?

Som poberateľ starobného dôchodku a súčasne pracujem. Ako sa mi zvýši suma starobného dôchodku po ukončení zamestnania?

Ak bol poistenec povinne dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok, jeho suma sa odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia určí tak, že k sume vyplácaného starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. Osobný mzdový bod predstavuje podiel osobného vymeriavacieho základu (zárobku) dosiahnutého v období dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok a všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

Dosiahol som dôchodkový vek, požiadal som o priznanie starobnej penzie, ale naďalej pracujem a budem pracovať. Je potrebné o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia žiadať?

O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky. Ak však zanikne dôchodkové poistenie počas roka, je možné o zvýšenie penzie požiadať žiadosťou (listom), v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje, o čo žiada a odkedy. Žiadosť podpíšete a zašlete Sociálnej poisťovni.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzisti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy