Pokračovanie článku: Kedy do predčasnej penzie a čo k tomu potrebujete? Oplatí sa najprv poberať podporu?

Mám 61 rokov, chcem ísť do predčasného dôchodku, za akých podmienok?

O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistený, suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima a potrebná doba dôchodkového poistenia je najmenej 15 rokov. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5% za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Kedy môžem ísť do predčasného dôchodku? Narodila som sa 19. októbra1962, mám 2 deti.

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1962, ktorá vychovala dve deti, je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 62 rokov a 4 mesiace. Tento vek dovŕšite 19. 2. 2025. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda 19. 2. 2023.

Narodil som sa 23. 4. 1962, takže do dôchodku môžem odísť 23. 8. 2025. Mám záujem o predčasný dôchodok, na ktorý mám nárok od 23. 8. 2023. Môžem postupovať aj takto: v práci dám ako zamestnanec výpoveď 23. 8. 2023 a následne sa prihlásim na úrad práce ako nezamestnaný. Budem 6 mesiacov poberať príspevok v nezamestnanosti (asi 50 % z mojej hrubej mzdy) a až 23. 2. 2024 požiadam o predčasný dôchodok. Ten sa mi tak bude krátiť iba o 9,5 % namiesto 12,5 %, keby som odišiel do predčasnej penzie 23. 8. 2023. Pokiaľ budem mať 23. 8. 2023 odpracovaných 42 rokov a môj POMB bude 0,8, v akej výške budem mať dôchodok, keď nastúpim do predčasného dôchodku v týchto termínoch: a) 23. 8. 2023, b) 23. 2. 2024, c) 23. 8. 2025, keby som išiel do starobného dôchodku?

K informatívnemu výpočtu sumy dôchodku vám odporúčame požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie informácií o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Žiadať môžete prostredníctvom „Formulára pre otázky“ na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk alebo telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123. Pre účely výpočtu informatívnej sumy dôchodku slúži na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku. Údaje z individuálneho účtu poistenca si doplníte do kalkulačky a takto si jednoducho a rýchlo vypočítate informatívnu sumu dôchodku. Pomocou kalkulačky je možné vypočítať dôchodok len z I. dôchodkového piliera (zo Sociálnej poisťovne) a má výlučne orientačný charakter. Vypočítaná suma dôchodku pomocou kalkulačky sa preto nemusí zhodovať so sumou dôchodku vypočítanou ústredím Sociálnej poisťovne počas konania o dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzista #predčasná penzia
Flowers