Pokračovanie článku: Čo sa započítava do dôchodku? Tu sú odpovede

Poberám opatrovateľský príspevok na mamu. Je možné, že mi bude v budúcnosti odňatý vzhľadom na to, že dostanem v jednom mesiaci na účet vyšší obnos prostriedkov (ide o štipendium), ako je pri opatrovateľskom príspevku povolené (dvojnásobok životného minima). Bude to ale len v jednom mesiaci, po tomto mesiaci budem na tom rovnako, ako predtým, teda môj príjem už vyšší nebude. Moja otázka znie, či sa môžem opäť o opatrovateľský príspevok uchádzať, či mi môže byť opätovne priznaný.

V zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je možné peňažný príspevok na opatrovanie poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Zákon ustanovuje, čo sa považuje za zamestnanie. Pokiaľ fyzická osoba vykonáva zamestnanie, ktoré nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, ale jej mesačný príjem zo zamestnania presiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V prípade, ak príslušný úrad práce rozhodne o zániku nároku na peňažný príspevok na opatrovanie, fyzická osoba môže o tento príspevok opätovne požiadať, pričom okamih podania žiadosti je na jej zvážení. V prípade preukázania splnenia všetkých podmienok úrad môže príspevok priznať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #nemocenská dávka #osobná asistencia #opatrovateľský príspevok
Flowers