Dôchodok: Ako sa pripraviť? Bez akých dokladov ho nedostanete? Čo robiť, aby sa odchod do penzie nestal nočnou morou!

Neviete sa dočkať penzijného veku? Tešíte sa už na dni, keď sa budete môcť venovať svojim koníčkom, ktoré ste zanedbávali? Ale pozor! Na túto udalosť sa poriadne pripravte, aby sa odchod do penzie nestal pre vás nočnou morou napríklad v podobe dohľadávania dokladov.

12.07.2022 06:00
penzia, dôchodok, dôchodca, penzista Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto má na starobný dôchodok nárok? „Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek,“ priblížila podmienky priznania tejto penzijnej dávky Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. „Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ uviedla. Upozornila, že s prípravami na odchod do dôchodku je vhodné začať aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku. „Je to čas potrebný na zhromaždenie dokumentov, kontrolu, či všetky odpracované obdobia, čiže obdobia dôchodkového poistenia, sú evidované v Sociálnej poisťovni a podobne. Odporúčame požiadať Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie a zaslanie informácie o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, z ktorej sa poistenec dozvie dôležité a potrebné údaje k dôchodku. Zároveň zistí, ak mu niektoré obdobie v evidencii chýba a v čase prípravy na dôchodok si ho môže pokojne a včas zdokladovať a doplniť do evidencie,“ vysvetlila postup Dvoráková.

Ako uviedla, spravidla nie je v Sociálnej poisťovni evidované obdobie štúdia. „Možno ho dokladovať výučným listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy dokedy štúdium trvalo. SP tiež nepozná obdobie starostlivosti o dieťa, treba ho zdokladovať rodným listom dieťaťa, základná vojenská služba sa dokladuje vojenskou knižkou alebo potvrdením vojenského archívu v Trnave. Ďalej to môže byť obdobie evidencie na úrade práce, ktoré treba zdokladovať. Ak chýba obdobie zamestnania, poistenec sa môže obrátiť na svojho bývalého zamestnávateľa, aby mu vystavil evidenčný list dôchodkového zabezpečenia/po­istenia a zaslal ho do poisťovne,“ uviedla. Táto príprava je veľmi dôležitá a môže potom výrazne skrátiť čas samotného vybavenia dôchodku.

dôchodca, pracujúci dôchodca Čítajte viac Chcete požiadať o zvýšenie penzie? Čo musíte urobiť, aby ste ju dostali

Po spísaní žiadosti a predložení všetkých dokladov sa začína proces schvaľovania nároku na penziu a jej sumy. Poistenec o výsledku tohto procesu dostane písomné rozhodnutie poštou.

„Sociálna poisťovňa je povinná o dôchodku rozhodnúť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti. V mimoriadne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, čo však poistencovi písomne oznámi. Ak si poistenec včas zhromaždí všetky potrebné doklady, výrazne si urýchli vybavenie svojho dôchodku. Ak poisťovňa musí neskôr zisťovať chýbajúce obdobia poistenia, toto spravidla celé konanie o dôchodku predĺži,“ upozorňuje Dvoráková.

pracujúci penzisti, peniaze, mince Čítajte viac Ktoré roky sa započítajú do penzie? A prečo sa neráta ten posledný odpracovaný?

Človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, ale do penzie sa nechystá a ani o ňu nepožiada, by si mal postrážiť, aby o penziu požiadal do troch rokov od dosiahnutia dôchodkového veku. O dôchodok totiž nie ste povinný žiadať hneď, ako dosiahnete penzijný vek. Môžete naďalej pracovať bez toho, aby ste penziu poberali. Ak sa po nejakom čase rozhodnete o dôchodok požiadať, môžete tak urobiť aj spätne. Vyplatený vám však môže byť najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad ak ste dôchodkový vek dovŕšili v roku 2016 a o dôchodok požiadate tento rok so spätnou platnosťou, bude vám vyplatený iba od roku 2019, čiže najviac tri roky spätne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia