Invalidný dôchodok: Zdravotný problém na jeho priznanie nestačí. Dôležité sú aj odpracované roky!

Onkologické ochorenia, duševné poruchy, choroby obehovej či pohybovej sústavy a ďalšie ochorenia invalidizujú čoraz viac Slovákov. Invalidný dôchodok poberá takmer 225-tisíc ľudí.

21.07.2022 06:00
invalid, vozíčkár, vozíček, postihnutý Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Základným kritériom na to, aby ste mohli o invalidný dôchodok žiadať a aby vám bol priznaný, je skutočnosť, že váš zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“. Váš zdravotný stav teda musí spĺňať podmienku dlhodobosti, musí teda existovať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda musíte mať mieru poklesu schopnosti pracovať vyššiu ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

To, či je váš zdravotný stav taký vážny, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok, neposudzuje ošetrujúci lekár, ale posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. „Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlila Zuzana Dvoráková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

vozíčkar, hendikep, invalid Čítajte viac Invalidita či hendikep? Jedno však nevylučuje druhé

Podkladom na jej posúdenie sú lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov. Zákon stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách presne stanovených zákonom. Pri posudzovaní invalidity hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie a určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať. Závažnosť všetkých ostatných ochorení, teda vedľajšie choroby všetky spolu, môže ovplyvniť celkové percento navýšením najviac o 10 percent.

Od miery poklesu schopnosti pracovať bude potom závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. Ale nielen od nej. Na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu vám nestačí, aby ste splnili len medicínsku podmienku. Dôležitou podmienkou je aj dostatočný počet odpracovaných rokov ešte pred vznikom invalidity. Platí, že čím má človek žiadajúci o invalidný dôchodok vyšší vek, tým musí byť aj dlhšie dôchodkovo poistený.

Skutočnosť, že je človek invalidný a poberá invalidný dôchodok, nemá žiadny vplyv na to, že pracuje. „Nejde o zneužívanie poberania invalidných dôchodkov. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti,“ vysvetlila Dvoráková. „Poberateľ invalidného dôchodku môže pracovať bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná.“ Pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca dokonca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie. Pri mnohých, najmä psychických, ochoreniach je fyzická aktivita veľmi priaznivá pre zdravotný stav a pre udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok