Ste invalidný a čaká vás kontrolná prehliadka? Ignorovať ju sa nevypláca. Môžete prísť o peniaze!

Jej účelom je preskúmanie, či naďalej spĺňate podmienku zdravotného stavu na účely jej poberania.

01.08.2022 10:00
lekár, posudok, invalid, dôchodok, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
  • vykonáva sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu klienta)
  • jej predmetom je zhodnotenie predchádzajúceho posudkového záveru, posúdenie aktuálneho zdravotného stavu so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotenie priebehu a očakávaného vývoja zdravotného stavu
  • jej súčasťou je preskúmanie dodržiavania liečebných a rehabilitačných odporúčaní, odporúčaní na obnovenie pracovnej schopnosti a opatrení na vhodné pracovné uplatnenie a určenie následnej kontrolnej lekárskej prehliadky
  • lehotu následnej kontrolnej prehliadky posudkový lekár pobočky určí v závislosti od povahy, dynamiky a predpokladaného vývoja zdravotného stavu, spravidla do troch rokov
  • len výnimočne pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou, je vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky nepotrebné (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti)
  • trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej prehliadke posudkový lekár pobočky neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia
  • zmena percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená zlepšením, prípadne zhoršením zdravotného stavu, jeho výraznou stabilizáciou, vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára
  • invalidný dôchodca sa na nej musí zúčastniť. Ak to neurobí, výplatu invalidného dôchodku Sociálna poisťovňa zastaví.
dôchodok, senior Čítajte aj Nové dôchodky budú nižšie. Čím neskôr do penzie pôjdete, tým menej eur dostanete. Chystá sa nový vzorec na výpočet

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok