Do predčasnej penzie po 40 rokoch? Od januára. Kedy vám ju priznajú a kto ju, naopak, nedostane

Novela zákona o sociálnom poistení by mala priniesť alternatívnu možnosť odchodu do predčasného dôchodku - po 40 odpracovaných rokoch (alternatívnou aktuálnou podmienkou je, aby poistencovi do dovŕšenia dôchodkového veku chýbali maximálne dva roky).

, 28.07.2022 06:00
seniori, manželstvo, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)
  • V záujme predchádzania zvyšovania predčasného dôchodku po dovŕšení penzijného veku na sumu minimálneho dôchodku sa navrhuje, aby nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol iba tomu poistencovi, ktorého suma predčasnej penzie určená so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom dôchodkovom systéme bola ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, minimálne na úrovni sumy minimálneho dôchodku, ktorá poistencovi patrí za dĺžku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ktoré získal ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok (resp., ak takýto poistenec nezískal 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, potom minimálne na úrovni sumy minimálneho dôchodku, ktorá patrí za 30 rokov dôchodkového poistenia).
  • Rovnaká podmienka sa navrhuje aj v prípade poistenca, ktorý si sporí v druhom pilieri. V prípade takéhoto poistenca sa navrhuje, aby nárok na predčasný dôchodok vznikol v prípade, ak bude súčet súm predčasného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení a sumy predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia vyšší ako suma minimálneho dôchodku, ktorá by mu za získané kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia patrila ku dňu podania žiadosti o predčasnú penziu.
senior dôchodca seniori dôchodcovia Čítajte viac Dôchodky od januára porastú o dvojciferné číslo. Nie však všetkým! Komu sa penzia nezvýši?
  • Rezort práce predpokladá, že skorší odchod do dôchodku za tzv. 40 odpracovaných rokov v roku 2023 využije približne 3 300 poistencov a v rokoch 2024 a 2025 približne 3 700 poistencov, teda asi 33 % osôb, ktoré splnia podmienky nároku (v súčasnosti odchádza do predčasného starobného dôchodku približne 20 % poistencov, ktorí splnia podmienky nároku, pretože sa však percento krátenia pri skoršom odchode za 40 odpracovaných rokov navrhuje na nižšej úrovni, t. j. na úrovni 0,3 % za každých začatých 30 dní skoršieho poberania dôchodku, predpokladá sa vyšší záujem poistencov o túto možnosť odchodu z trhu práce).
  • V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch sa navrhuje, aby odpracovanými rokmi boli všetky roky dôchodkového poistenia, okrem
  • období dôchodkového poistenia získaných pred rokom 2004, ktorými sú doba nezamestnanosti a doba štúdia a odborného a politického školenia a
  • období, počas ktorých bola fyzická osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku po roku 2004, ak za tieto obdobia bolo dodatočne zaplatené poistné.
penzia, dôchodok, dôchodca, penzista Čítajte viac Dôchodok: Ako sa pripraviť? Bez akých dokladov ho nedostanete? Čo robiť, aby sa odchod do penzie nestal nočnou morou!
  • V kontraste krátenia sumy aktuálneho predčasného starobného dôchodku sa navrhuje pri predčasnom starobnom dôchodku za 40 odpracovaných rokov ustanoviť aktuálne neutrálne krátenie, tak aby celková suma dôchodkových dávok (predčasného a starobného dôchodku) bola rovnaká bez ohľadu na to, kedy sa poistencovi začne predčasný, resp. starobný dôchodok vyplácať. V zmysle návrhu by suma predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov mala byť krátená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri splnení alternatívnej podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku sa navrhuje ponechať krátenie na úrovni 0,5 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Ak vzhľadom na navrhované opätovné určovanie dôchodkového veku podľa strednej dĺžky života päť rokov vopred nebude dôchodkový vek poistenca po získaní 40 odpracovaných rokov známy, navrhuje sa aby sa pri určení sumy predčasného starobného dôchodku tohto poistenca použil najvyšší známy dôchodkový vek. Rozdielne krátenie predčasného starobného dôchodku sa navrhuje s cieľom motivácie poistencov, ktorí nezískali 40 odpracovaných rokov, zostať na trhu práce.
10 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy