Čaká vás vybavovanie niektorého druhu penzie? Prečo nestačí len občiansky preukaz?

Konanie o priznanie dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o jeho priznanie s poistencom spíšu zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Termín spísania žiadosti je možné dohodnúť na pobočke vopred.

, 12.08.2022 08:00
počítačová gramotnosť, seniori, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Na spísanie žiadosti o priznanie penzie je potrebné predložiť: doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu. Aby nárok na dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

dôchodca, dôchodky, valorizácia Čítajte viac Penzie 2023: Aký je postup pri zvyšovaní dôchodkov? Akú sumu dostanete, ak poberáte viac penzií? + Príklady

K žiadosti o dôchodok sú potrebné aj tieto doklady: potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie, potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

2023, 2022 Čítajte viac Penzie 2023: Ako sa vám zvýši dôchodok? Zistíte to jednoducho, vďaka našej kalkulačke!

Žiadosť na základe hodnoverných dokladov a vášho vyhlásenia spisuje zamestnanec pobočky. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám zamestnanci pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #doklady #vybavovanie dôchodku
Flowers