Ľudí do invalidného dôchodku ženie najmä rakovina, prevažujú ženy

Viac ako polovicu novouznaných invalidít nad 70 percent, ktoré v prvom polroku tohto roku posudzovali lekári Sociálnej poisťovne, tvorili nádorové ochorenia.

11.08.2022 14:43
depresia, smútok, samovražda Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

„Sú tak naďalej najčastejším dôvodom, pre ktoré Sociálna poisťovňa po splnení ďalších zákonných podmienok priznáva svojim poistencom nárok na invalidný dôchodok. Rovnako ako po minulé roky, pri nových žiadostiach pri onkologických diagnózach prevažujú ženy. Druhou najčastejšou diagnózou, ktorá viedla k plnej invalidite, boli duševné poruchy a poruchy správania,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Onkologické diagnózy boli najčastejšími ochoreniami, ktoré v prvom polroku 2022 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Pri 2 602 novouznaných invaliditách až 1 469 z nich možno pripísať práve nádorovým ochoreniam (56,5 %), pričom pri mužoch dosahoval podiel 44,6 % a pri ženách až 70,8 %.

Až dva z troch novouznaných prípadov invalidity nad 70 % tak tvorili práve onkologické diagnózy. Podobne ako minulý polrok tak zostávajú na čele rebríčka pri uznávaní plnej invalidity posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne.

„Ďalšie choroby, ktoré viedli k takejto invalidite v prvom polroku 2022, sa líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou choroby obehovej sústavy (12,6 %), treťou choroby nervového systému (11,1 %) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (9,4 %),“ priblížil Kontúr.

Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch druhou najčastejšou príčinou uznania plnej invalidity – toto ochorenie znamenalo v prvom polroku tohto roka invaliditu pre 8,6 % žien.

Na treťom mieste sú pri ženách choroby nervového systému (6,2 %) a štvrtú najčastejšiu skupinu chorôb tvorili choroby obehovej sústavy (3,2 %).

Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení duševné poruchy a poruchy správania (9,0 %), choroby nervového systému (8,9 %) a choroby obehovej sústavy (8,4 %).

Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je v súčasnosti 415 eur. Sociálna poisťovňa vypláca 224 238 takýchto invalidných dôchodkov.

„Invaliditu (mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) posudzujú na základe predložených lekárskych správ posudkoví lekári Sociálnej poisťovne podľa Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Príloha stanovuje percentuálne ohodnotenie jednotlivých diagnóz,“ konštatoval Martin Kontúr. Ako dodal, okrem zdravotných dôvodov (uznania invalidity nad 40 %) je pri nároku na invalidný dôchodok potrebné splniť aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia, ktoré zákon stanovuje podľa veku poistenca. Viac informácií o podmienkach nároku na invalidný dôchodok a posudzovaní zdravotného stavu žiadateľa je na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Sociálna poisťovňa – Invalidný dôchodok (socpoist.sk)

Sociálna poisťovňa – Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia (socpoist.sk)

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #invalidný dôchodok #invalidita