Pokračovanie článku: Čím viac rokov, tým vyšší minimálny dôchodok. Lenže tých kvalifikovaných, nie odpracovaných

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 42 odpracovaných rokov prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľovi starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prizná dôchodok v sume 245,60 eura mesačne za 45 odpracovaných rokov. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 45 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 410,00 eura mesačne.

Príklad č. 3

Penzistovi Sociálna poisťovňa prizná dôchodok v sume 350,00 eura mesačne za 47 odpracovaných rokov. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 46 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 416,30 eura mesačne.

Príklad č. 4

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 38 rokov odpracovaných rokov prizná starobný dôchodok v sume 260,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku za 31 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 338,50 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodky #minimálny dôchodok
Flowers