Pokračovanie článku: Odklepnú poslanci predlžovanie penzijného veku? Koho sa zmena dotkne? + Tabuľka, ktorá určuje dôchodkový vek teraz

Tabuľka, ktorá aktuálne určuje vek odchodu do dôchodku

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
  mužov žien s počtom vychovaných detí    
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1944 60 r 9 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1945 61 r 6 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1946 62 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1947 62 r 57 r 9 m 56 r 55 r 54 r 53 r        
1948 62 r 58 r 6 m 56 r 9 m 55 r 54 r 53 r        
1949 62 r 59 r 3 m 57 r 6 m 55 r 9 m 54 r 53 r        
1950 62 r 60 r 58 r 3 m 56 r 6 m 54 r 9 m 53 r        
1951 62 r 60 r 9 m 59 r 57 r 3 m 55 r 6 m 53 r 9 m        
1952 62 r 61 r 6 m 59 r 9 m 58 r 56 r 3 m 54 r 6 m        
1953 62 r 62 r 60 r 6 m 58 r 9 m 57 r 55 r 3 m        
1954 62 r 62 r 61 r 3 m 59 r 6 m 57 r 9 m 56 r        
1955 62 r 76 d 62 r 76 d 62 r 76 d 60 r 3 m 58 r 6 m 56 r 9 m        
1956 62 r 139 d 62 r 139 d 62 r 139 d 61 r 59 r 3 m 57 r 6 m        
1957 62 r 6 m 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 58 r 3 m        
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 60 r 9 m 59 r        
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m 59 r 9 m        
1960 63 r 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 6 m        
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 3 m        
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 7 m        
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 11 m        
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 62 r 2 m        
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 62 r 4 m        
1966 a viac 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m        
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac
1957 62 r 61 r 6 m 61 r
1958 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 2 m
1959 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m
1960 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m
1961 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m
1962 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m
1963 63 r 62 r 6 m 62 r
1964 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m
1965 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m
1966 a viac 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca.

Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Vysvetlivky: r – rok, m – mesiac, d – deň

140 debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku #dôchodkový vek #penzijný vek
Flowers