Druhý pilier čakajú zmeny. Prinesú vyššie penzie?

Rezort práce chce zmenou zákona dosiahnuť, aby mali sporitelia vyššie dôchodky, resp. aby bolo sporenie na súkromnú penziu bezpečné a výnosnejšie.

14.09.2022 08:00
budík, mince úspory, peniaze, dôchodok, druhý... Foto:
Na celé úspory z druhého piliera si už po novom nesiahnete. Sporiť si nebudete môcť ani v garantovaných fondoch, ak o to vyslovene nepožiadate.
debata (6)

Viac ako milión sporiteľov v roku 2013 štát povinne presunul do garantovaných dlhopisových fondov s nízkym zhodnotením. Len niečo vyše štyristotisíc sporiteľov presunulo svoje úspory do investičných fondov, zvyšných viac ako 700-tisíc svoje úspory nijako nezhodnocujú. Rezort práce teraz navrhuje zmenu. Ak zákon schváli parlament, platiť by mala od januára budúceho roka.

Jednou z navrhovaných zmien je, aby dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) presunuli majetok sporiteľov do 54 rokov do takzvanej predvolenej investičnej stratégie. „Chceme týmito zmenami dosiahnuť, aby človek, ktorý vstúpi do predvolenej investičnej stratégie, ktorú v tomto zákone zadefinujeme, dosiahol o 93 % vyššie úspory, ako by dosiahol dnes, keby zostal v konzervatívnych dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Krajniak Čítajte aj Dôchodcovia, prichádza ďalšia pomoc, vraví Krajniak. V hre je nová dávka a zmeny v 13. penzii

„Každý takýto sporiteľ dostane od svojej správcovskej spoločnosti list do konca januára. Do konca marca sa bude môcť vyjadriť, či chce byť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,“ povedala Jana Polakovičová Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia rezortu práce.

„Vláda, správcovia úspor aj štátne autority majú v súčasnosti pred sebou náročnú výzvu reformovať dôchodkový systém. Zmeny zákona o starobnom dôchodkovom sporení treba pripraviť tak, aby sa odstránili deformácie z minulosti a aby sa ešte viac otvorili možnosti na dôstojný dôchodok z viacerých zdrojov,“ uviedol Vladimír Mlynek, podpredseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Podľa neho je kľúčovou témou najmä zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ktorá by mala vrátiť sporiteľov do akciových fondov.

Ďalším opatrením výrazne zvyšujúcim dôchodok z II. piliera je zmena vo výške a štruktúre odplát, ktorá najmä v dôsledku vypustenia odplaty za zhodnotenie zvýši nasporenú sumu sporiteľa o najmenej 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát. Navrhnutá zmena odplát rieši aj najväčší problém súčasnej poplatkovej štruktúry v II. pilieri, a to účtovanie odplaty za zhodnotenie aj v pasívnych fondoch, čo je zo strany väčšiny odbornej verejnosti neakceptovateľné. Kumulatívne obe opatrenia môžu zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia minimálne o 64 %.

seniori, dôchodok, dôchodkový vek, penzia, Čítajte aj Chcete vyšší dôchodok? Čo robiť

Jednorazový výber z druhého piliera sa ruší. Experti rezortu práce to zdôvodnili zodpovednosťou: takto zaistia, aby penzisti celý balík úspor neminuli okamžite, ale rozumne si ho rozložili. Cieľom všetkých zmien je, aby súčasní aj budúci sporitelia investovali peniaze v rizikovejších fondoch, a tak na dôchodku poberali vyššiu penziu.

„Takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z II. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. Úprava výplatnej fázy zamedzí jednorazovým výberom dôchodkových úspor. Predlženie starobného dôchodkového sporenia až do začatia poberania doživotného starobného dôchodku bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor. Keďže majetok sporiteľa bude počas obdobia vyplácania programového výberu naďalej investovaný, zvýši sa objem majetku na zakúpenie doživotného starobného dôchodku,“ vysvetľuje zmenu rezort práce.

„Objem úspor, ktoré sporitelia použili v roku 2021 na jednorazový programový výber dosiahol približne 44,3 mil. eur a na doživotný dôchodok išlo len približne 5,6 mil. eur. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach na dlhšom horizonte – starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z malej nasporenej sumy vo forme programového výberu,“ píše sa v dôvodovej správe.

Minister práce Milan Krajniak však nenavrhol povinný vstup sporiteľov do druhého piliera, ktorý odporúčajú aj viacerí experti na dôchodky.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #starobný dôchodok #Dôchodcovia #sporenie